Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2022 по 21.04.2022 року

 За період з 01.01.2022 по 21.04.2022 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 444,0 млн грн.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 15,2 млн грн, що становить 91,7 відсотка  від визначеного плану на січень – квітень.

 

До обласного бюджету надійшли:

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано 527,6 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 311,1 млн грн, «Охорона здоров’я» – 76,3 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» –   72,4 млн грн, «Культура і мистецтво» – 34,6 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 20,2 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 235,5 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» –                 0,3 млн грн та 7,5 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» – 44,1 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 138,8 млн грн та 71,5 млн грн відповідно.