Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2022 по 10.02.2022 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2022 по 10.02.2022 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 129,6 млн грн.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 5,5 млн грн, що становить 66,7 відсотків  від визначеного плану на січень – лютий.

До обласного бюджету надійшли:

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано  175,9 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 102,7 млн грн, «Охорона здоров’я» – 26,6 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 22,2 млн грн, «Культура і мистецтво» – 14,5 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 7,6 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 86,6 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 0,02 млн грн та 1,9 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 5,7 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 44,6 млн грн та 28,4 млн грн відповідно.