Інформація про виконання обласного бюджету За період з 01.01.2021 по 22.10.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2021 по 22.10.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 1 044,9 млн грн., що становить 102,5 відсотка до затвердженого плану на січень - жовтень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 46,2 млн грн, що становить 96,7 відсотків  від визначеного плану на січень - жовтень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 187,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - жовтень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано  1 259,1 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 715,2 млн грн, «Охорона здоров’я» – 146,7 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  –  206,3 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 90,9 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 71,2 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 612,8 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 2,7 млн грн та 33,5 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 43,8 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 312,1 млн грн та  153,9 млн грн відповідно.