Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 07.10.2021 року

За період з 01.01.2021 по 07.10.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 996,8 млн грн., що становить 97,8 відсотка до затвердженого плану на січень - жовтень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 43,0 млн грн, що становить 90,0 відсотків  від визначеного плану на січень - жовтень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 187,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - жовтень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано  1206,4 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 683,6 млн грн, «Охорона здоров’я» – 139,5 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  –  197,6 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 89,3 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 69,0 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 590,9 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 2,5 млн грн та 30,5 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 40,6 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 299,0 млн грн та  147,8 млн грн відповідно.