Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 16.09.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2021 по 16.09.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 917,9 млн грн., що становить 100,0 відсотків до затвердженого плану на січень - вересень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 39,8 млн грн, що становить 92,6 відсотка від визначеного плану на січень - вересень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 168,7 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - вересень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано  1 115,6 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 630,5 млн грн, «Охорона здоров’я» – 132,3 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  –  182,5 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 81,6 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 63,1 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 546,1 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» - 2,3 млн грн та 26,6 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 38,3 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 275,4 млн грн та  139,0 млн грн відповідно.