Інформація про виконання обласного бюджету за період з 01.01.2021 по 27.05.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2021 по 27.05.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 495,4 млн грн, що становить 102,6 відсотка до затвердженого плану на січень - травень.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі 22,3 млн грн, що становить 93,3 відсотка від визначеного плану на січень - травень.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 93,7 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - травень.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

З обласного бюджету на утримання обласних бюджетних установ та закладів, фінансування заходів (без врахування трансфертів іншим бюджетам)  спрямовано  628,3 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 356,4 млн грн, «Охорона здоров’я» – 77,3 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення»  –  100,9 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 46,2 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 34,2 млн грн.

По КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» з обласного бюджету спрямовано 307,2 млн грн, по КЕКВ 2220 «Медикаменти та перев’язувальні матеріали» та по КЕКВ 2230 «Продукти харчування» -1,2 млн грн та 14,8 млн грн відповідно,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 28,6 млн грн. По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)» (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) профінансовано 153,2 млн грн та  81,9 млн грн відповідно.