Інформація про виконання обласного бюджету За період з 01.01.2021 по 18.02.2021 року

Інформація про виконання обласного бюджету

 За період з 01.01.2021 по 18.02.2021 року до загального фонду обласного бюджету (без урахування трансфертів з державного бюджету) надійшло 138,9 млн грн, що становить 86,0 відсотків до затвердженого плану на січень-лютий.

Для горизонтального вирівнювання податкоспроможності обласний бюджет отримав з державного бюджету базову дотацію у загальній сумі         6,4 млн грн, що становить 66,7 відсотка від визначеного плану на січень - лютий.

До обласного бюджету надійшла додаткова дотація на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я в обсязі 37,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від визначеного плану на січень - лютий.

Крім цього, з державного бюджету одержано:

  • освітню субвенцію в обсязі 39,5 млн грн, що становить 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
  • субвенцію на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами – 2,1 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий;
  • субвенцію на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я – 21,5 млн грн, що складає 100,0 відсотків від затвердженого плану на січень - лютий.

З обласного бюджету на утримання бюджетних установ, проведення заходів, фінансування обласних програм спрямовано 192,1 млн грн, з яких по галузі «Освіта» – 99,1 млн грн, «Охорона здоров’я» – 28,6 млн грн, «Соціальний захист та соціальне забезпечення» – 21,4 млн грн,  «Культура і мистецтво» – 12,8 млн грн, «Фізична культура та спорт» – 7,3 млн грн.

По КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» та по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам і організаціям)»  (з урахуванням видатків на утримання закладів охорони здоров’я та підготовку кадрів закладами фахової передвищої та вищої освіти) з обласного бюджету спрямовано 45,4 млн грн та  27,6 млн грн відповідно,  по КЕКВ 2100 «Оплата праці і нарахування на заробітну плату» - 87,5 млн грн,  по  КЕКВ 2270 «Оплата комунальних послуг та енергоносіїв» - 3,7 млн грн.    По КЕКВ 2230 «Продукти харчування» профінансовано 2,4 млн грн.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr nac korupcia 2