Сектор земельних відносин

Адреса: 10014 м.Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 12
Посада Прізвище, ім'я, по батькові № телефону № кабінету
Завідувач сектору  Ковтуненко Микола Григорович (0412) 42-01-74 202м
Головний спеціаліст Завадський Іван Васильович (0412) 42-01-74 202м

 

 Завдання та повноваження сектору

1.    Подає у встановленому порядку пропозиції щодо:
-    управління землями комунальної власності;
-    установлення меж області, району, міста, села, селища;
-    регулювання земельних, гірничих відносин та відносин щодо ведення мисливського господарства і полювання;
-    використання коштів, які надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
2.    Бере участь у розробці:
-     галузевих  і  регіональних  програм  з  питань  розвитку  земельних відносин, раціонального використання земель, надрокористування та охорони надр;
-     нормативно-технічних  документів,  норм  і  правил  з  питань землеустрою, використання та охорони довкілля, використання та охорони
надр.
3. Вносить пропозиції щодо виконання документів з питань розробки землевпорядної документації,  проектування,  будівництва та експлуатації протиерозійних об’єктів і споруд, розробки корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення.
4. Створює власну інформаційну базу з питань земельних відносин, землеустрою, охорони та використання земель, отримання права на користування надрами, отримання гірничих відводів.
5.    Здійснює в межах своєї компетенції контроль за відшкодуванням втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва.
6.    Розглядає звернення громадян з питань, що належать до його компетенції.
7.     Надає методичну і практичну допомогу органам місцевого самоврядування з питань регулювання земельних та гірничих відносин.
8.    Готує проекти рішень обласної ради і розпоряджень голови обласної ради з питань, що належать до відання сектору.
9.    Бере участь у проведенні нарад, семінарів, навчань, інших заходів з питань, що належать до відання сектору.
10.    Забезпечує належне ведення діловодства.
11.    Забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, які підлягають зберіганню у виконавчому апараті обласної ради.
12.    Вивчає досвід роботи у сфері земельних та гірничих відносин інших обласних рад.
13.    За дорученням керівників обласної ради розглядає звернення громадян, що надійшли на розгляд обласної ради.
14.    Вносить пропозиції щодо вдосконалення і покращення оформлення документів, які подаються до обласної ради.
15.    Опрацьовує та розглядає клопотання підприємств, організацій, установ, приватних підприємців та громадян.
16.    Повертає на доопрацювання документи щодо питань, які подані на розгляд обласної ради та не відповідають нормам і правилам з питань землеустрою, використання та охорони довкілля, використання та охорони надр.
17.    Готує та подає на розгляд постійних комісій обласної ради з питань агропромислового комплексу, земельних відносин та розвитку села, з питань Чорнобильської катастрофи,  екології та використання природних ресурсів питання щодо:
а) погодження  проектів  землеустрою  щодо  відведення   земельних ділянок (зміни цільового призначення земельних ділянок);
б) надання   погоджень  підприємствам,    організаціям,    установам, приватним підприємцям та громадянам для отримання спеціальних дозволів на користування надрами з метою проведення геологорозвідувальних робіт, у тому числі дослідно-промислових розробок родовищ (ділянок родовищ) корисних копалин;
в) надання   погоджень    підприємствам,   організаціям,    установам, приватним підприємцям та громадянам для отримання спеціальних дозволів
на користування надрами з метою видобування (розробки) корисних копалин;
г) надання гірничих відводів для розробки родовищ (ділянок родовищ) корисних копалин місцевого значення;
д) доцільності ініціювання обласною радою питань анулювання спеціальних дозволів на користування надрами;
е) припинення права користування та надання мисливських угідь:
є) розподілу коштів, що надходять у порядку відшкодування втрат сільськогосподарського та (або) лісогосподарського виробництва;
ж) зміни та встановлення меж адміністративно-територіальних утворень.

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr