РІШЕННЯ

Про Положення про Координаційну раду
з питань місцевого самоврядування
при голові Житомирської обласної ради
_____________________________________

25 листопада 2010 року

 

 

Координаційна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Житомирської обласної ради (додається).

 

 

Голова обласної ради                                                 Й.А. Запаловський

 

 

 

 


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування
при голові Житомирської обласної ради

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням.

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові обласної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять перший заступник та заступник голови обласної ради, голови районних, районних у місті рад, міські голови (міст обласного значення) за їх згодою.

3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться при необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання скликаються за пропозицією голови обласної ради, а також за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради.

Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям поточного засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова обласної ради, а в разі його відсутності - перший заступник голови обласної ради, який виконує обов'язки голови.

5. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, керівники асоціацій та об'єднань місцевого самоврядування.

6. Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

7. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з президією, постійними комісіями обласної ради, виконавчим апаратом обласної ради.

8. Координаційна рада:

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат обласної ради.

  

 

Голова
обласної ради                                                             Й.А. Запаловський


Останнє оновлення: П'ятниця, 10 серпня 2012, 14:16