РІШЕННЯ

Про Положення про Координаційну раду
з питань місцевого самоврядування
при голові Житомирської обласної ради
_____________________________________

25 листопада 2010 року

 

 

Координаційна рада

ВИРІШИЛА:

Затвердити Положення про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові Житомирської обласної ради (додається).

 

 

Голова обласної ради                                                 Й.А. Запаловський

 

 

 

 


ПОЛОЖЕННЯ
про Координаційну раду з питань місцевого самоврядування
при голові Житомирської обласної ради

1. Координаційна рада з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради керується у своїй діяльності положеннями Конституції України, Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами України та цим Положенням.

2. Координаційна рада є дорадчо-консультативним органом і діє при голові обласної ради на громадських засадах.

До складу Координаційної ради входять перший заступник та заступник голови обласної ради, голови районних, районних у місті рад, міські голови (міст обласного значення) за їх згодою.

3. Основною формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться при необхідності, але не менше одного разу на квартал. Засідання скликаються за пропозицією голови обласної ради, а також за пропозицією однієї третини загального складу Координаційної ради.

Час і місце проведення чергового засідання та орієнтовний перелік питань, що мають розглядатися на ньому, Координаційна рада визначає перед закриттям поточного засідання ради. Про можливі зміни і доповнення члени Координаційної ради інформуються в робочому порядку.

4. Засідання Координаційної ради відкриває і веде голова обласної ради, а в разі його відсутності - перший заступник голови обласної ради, який виконує обов'язки голови.

5. У засіданнях Координаційної ради можуть брати участь посадові особи органів місцевого самоврядування інших рівнів, керівники асоціацій та об'єднань місцевого самоврядування.

6. Координаційна рада може приймати рішення. Рішення Координаційної ради мають рекомендаційний характер.

7. Координаційна рада у своїй практичній роботі взаємодіє з президією, постійними комісіями обласної ради, виконавчим апаратом обласної ради.

8. Координаційна рада:

  • розглядає проекти законів, які регулюють діяльність органів місцевого самоврядування і направлені в обласну раду;
  • сприяє організації обговорення в органах місцевого самоврядування, депутатами місцевих рад, членами територіальних громад проектів законів, що вносяться на розгляд Верховної Ради України, узагальненню внесених пропозицій і зауважень, доведенню їх до відома комітетів Верховної Ради України; 
  • обговорює стан економічного і соціального розвитку регіонів та практичну діяльність органів місцевого самоврядування по здійсненню організаційних і контрольних повноважень щодо затвердження і реалізації програм соціально-економічного та культурного розвитку на підвідомчих радам територіях, розробляє практичні рекомендації;
  • аналізує діяльність органів місцевого самоврядування з питань розробки, затвердження і виконання місцевих бюджетів, виробляє пропозиції щодо вдосконалення бюджетного процесу, зміцнення фінансових основ місцевого самоврядування, забезпечення самодостатності і самостійності бюджетів;
  • розглядає питання щодо конструктивного і дієвого підходу органів місцевого самоврядування до розв'язання проблем функціонування місцевого господарства і забезпечення життєдіяльності територій, до питань приватизації майна державної і комунальної власності, соціального захисту населення, сприяє узагальненню і поширенню кращої практики роботи з питань, які належать до компетенції місцевого самоврядування;
  • аналізує стан організаційної роботи органів місцевого самоврядування по здійсненню наданих законом повноважень, підвищенню ефективності роботи постійних комісій і виконавчих органів місцевих рад, депутатів, зміцненню і вдосконаленню зв'язків органів місцевого самоврядування з населенням, депутатів з виборцями;
  • вивчає матеріально-технічну забезпеченість органів місцевого самоврядування, виробляє і подає відповідні пропозиції до Кабінету Міністрів України, центральних та місцевих органів виконавчої влади;
  • сприяє налагодженню конструктивних взаємозв'язків органів місцевого самоврядування та місцевих державних адміністрацій по зміцненню законності і порядку на підвідомчих радам територіях, у діяльності органів місцевого самоврядування і органів виконавчої влади, посиленню контролю за виконанням органами місцевого самоврядування делегованих повноважень органів виконавчої влади та виконанням місцевими державними адміністраціями делегованих радам повноважень, усуненню з практики відносин виявів нехтування законними правами органів місцевого самоврядування, амбіційності, вольових рішень і тиску щодо діяльності органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
  • спрямовує увагу на поліпшення навчання посадових осіб місцевого самоврядування, виробляє пропозиції щодо вдосконалення організації їх підготовки і перепідготовки в обласному центрі підготовки і перепідготовки кадрів органів виконавчої влади, проведення стажування працівників органів місцевого самоврядування в апараті обласної ради та по залученню до участі на місцях у навчанні посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів рад, працівників апарату обласної ради, керівників органів виконавчої влади;
  • підтримує зв'язки з асоціаціями та іншими добровільними об'єднаннями в системі місцевого самоврядування, сприяє реалізації принципів Європейської Хартії про місцеве самоврядування, рекомендацій Ради Європи та її органів з цих питань, аналізує ефективність впровадження в практику місцевого самоврядування відповідних програм і зарубіжного досвіду.

9. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Координаційної ради здійснює виконавчий апарат обласної ради.

  

 

Голова
обласної ради                                                             Й.А. Запаловський


Останнє оновлення: П'ятниця, 10 серпня 2012, 14:16

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr