Повноваження голови обласної ради

Згідно розпорядження голови обласної ради від 29.05.14 № 31 "Про розподіл обов'язків між головою, першим заступником,заступником голови обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної радиапарату обласної ради" голова обласної ради має наступні повноваження:

1.    Голова обласної ради:

1.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю обласної ради та забезпечує виконання повноважень, визначених Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні".

1.2.     Представляє раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства.

1.3. Відповідно до Регламенту роботи обласної ради, скликає сесії обласної ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесії ради, веде пленарні засідання, підписує рішення ради та протоколи сесій.

1.4.     Вносить на розгляд ради пропозиції щодо утворення, обрання і ліквідації постійних комісій обласної ради, зміни їх складу, обрання голів, президії обласної ради, подає на затвердження ради положення про них.

1.5. Координує діяльність постійних комісій обласної ради, дає їм доручення, сприяє організації виконання їх рекомендацій.

1.6.     Організовує роботу президії обласної ради, проводить засідання та вносить питання на її розгляд. Погоджує пропозиції щодо запрошення на засідання президії службових та посадових осіб.

1.7.     Вносить на затвердження обласної ради структуру та чисельність виконавчого апарату, витрати на утримання ради та її виконавчого апарату, Положення про виконавчий апарат ради.

1.8.     Спрямовує роботу першого заступника, заступника голови обласної ради, керуючого справами виконавчого апарату обласної ради. Здійснює керівництво виконавчим апаратом ради.

1.9.     Призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату обласної ради в порядку, передбаченому законодавством.

1.10. Виступає розпорядником бюджетних коштів на утримання ради і виконавчого апарату. Видає в межах своїх повноважень розпорядження. Має право першого підпису рахунків, платіжних доручень та інших банківських, фінансових та господарських документів.

1.11.     Здійснює повноваження щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад області, які доручила своїми рішеннями обласна рада, а саме:

1.11.1. Погоджує для керівників підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад, конкретний розмір премії згідно з  пропозиціями відділу з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради.

1.11.2. На підставі рішення обласної ради укладає контракти з керівниками підприємств, установ, організацій, що перебувають у спільній власності територіальних громад, та (або) звільняє їх із займаної посади по закінченні строку дії трудового договору.

1.11.3. У період між сесіями обласної ради звільняє у виняткових випадках керівників підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (закінчення строку дії контракту, звернення керівника із заявою про звільнення з роботи за власним бажанням, поновлення на роботі працівника, який раніше виконував цю роботу, за рішенням суду, смерті керівника, набрання законної сили вироку суду, яким керівника засуджено до позбавлення волі або іншого покарання, що виключає можливість продовження даної роботи тощо) з наступним затвердженням розпоряджень голови обласної ради на сесії обласної ради.

1.11.4. В період між сесіями обласної ради призначає виконуючими обов’язки керівників підприємств, установ, організацій до розгляду питання призначення на посаду керівника на сесії обласної ради, згідно з  пропозиціями депутатів обласної ради, з наступним розглядом питання на засіданні профільної постійної комісії обласної ради.

1.11.5. Може застосовувати до керівника підприємства, установи, організації  дисциплінарні стягнення у порядку, встановленому чинним законодавством, згідно з  рекомендацією профільної постійної комісії обласної ради.

1.11.6. Погоджує призначення керівників загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів галузі освіти та спорту спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області на підставі контрактів згідно з пропозиціями профільних постійних комісій обласної ради та (або) депутатів обласної ради.

1.11.7. Погоджує час і використання відпустки керівника підприємства, установи, організації, що перебуває у спільній власності територіальних громад області.

1.11.8. Погоджує вибуття керівника підприємства, установи, організації, що перебуває у спільній власності територіальних громад області, у відрядження строком понад 5 діб.

1.11.9. Вирішує питання передачі майна (крім нерухомого) з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області з наступним затвердженням розпоряджень на сесії обласної ради.

1.1.10. Затверджує договори оренди нерухомого майна незалежно від загальної площі та іншого окремого індивідуально визначеного майна згідно з  рекомендацією робочої групи з питань використання майна обласної ради.

1.1.11. Здійснює інші повноваження з управління спільною власністю, доручені обласною радою.

1.12.     Сприяє депутатам обласної ради у здійсненні ними своїх повноважень, забезпечує заслуховування на засіданнях ради інформації про хід виконання рішень ради, звітів постійних комісій, інших органів, які утворює або обирає рада, повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними рішень і доручень ради та її органів.

1.13.     Бере участь у роботі колегії при голові обласної державної адміністрації.

1.14. Очолює Координаційну раду з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради, проводить її засідання, вносить пропозиції щодо питань на її розгляд.

1.15.      Подає на розгляд обласної ради пропозиції щодо об'єднання в асоціації, вступу до асоціацій та інших добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування, що представляють спільні інтереси територіальних громад, а також виходу із них.

1.16.      За рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій, що обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження обласної ради та її органів.

1.17.      Здійснює керівництво у справі охорони державної таємниці в обласній раді та контроль за виконанням заходів і дотриманням чинного законодавства з питань охорони державних таємниць посадовими особами обласної ради.

1.18.      Забезпечує роботу по розгляду звернень органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, депутатів обласної ради, народних депутатів України, юридичних осіб, громадян. Веде особистий прийом громадян.

1.19.      Утворює для сприяння у здійсненні повноважень обласною радою консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи і комісії, члени яких виконують свої функції на громадських засадах, а також визначає їх завдання та затверджує персональний склад.

1.20.      Проводить засідання міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення.

1.21.    Співпрацює з правоохоронними органами, військовими формуваннями, що дислокуються на території області.

1.22.    Координує питання кадрової роботи відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради.

1.23.  Затверджує розподіл обов’язків між головою, першим заступником, заступником обласної ради та керуючим справами виконавчого апарату обласної ради, положення про відділи виконавчого апарату обласної ради та посадові інструкції патронатної служби обласної ради.

1.24.    Сприяє роботі:
-     постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності;
-     тимчасових контрольних комісій обласної ради (у разі їх створення).

1.25.    Вирішує інші питання, доручені йому радою, звітує перед радою про свою діяльність.

Останнє оновлення: Середа, 29 липня 2015, 10:06

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr