Паспорт Житомирської області

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСТЬ

Символіка області

111

 etalon
          

                                                   

 

Герб                                                                     Прапор

Дата утворення області:                               22.09.1937 року

Керівництво
області

Голова обласної ради

Француз Віталій Йосипович
05.03.1958 року народження
Освіта вища, закінчив Київську
вищу школу МВС СРСР
ім. Дзержинського
Член фракції «Батьківщина»
На посаді - з 21.02.2014 року

 

 

 

 

Голова обласної державної
адміністрації

Машковський Сергій Олександрович
29.04.1980 року народження
Освіта вища, закінчив Київський Національний лінгвістичний університет
На посаді - з 23.07.2014 року

Адміністративна карта Житомирської області

113

Центр області – місто Житомир

 

Відстань від обласного центру до Києва

залізницею

165 км

автодорогами

140 км

Географічні дані та ресурсний потенціал

Територія області:

29,8 тис. кв.м
(4,9% території України)

 

Межує із 4 областями України:

Київською, Вінницькою, Хмельницькою, Рівненською

 

Середня температура зимова/літня

 -6°С/+18°С

 

Середньорічні опади:

600-680 мм

 

Природа, ландшафт

Область розташована в двох природно-кліматичних зонах – Полісся і Лісостепу.

 

Наявні природні

копалини

В області на 512 родовищах, з яких 200 розробляються, зосереджений великий і різноманітний комплекс корисних копалин – торф, метали, нерудна та карбонатна сировина, мінеральна сировина для будівництва різних будівельних матеріалів.

По запасах каменю область займає лідируючі позиції не тільки в Україні, але й в Європі.

В області сконцентровано понад 85% усіх розвіданих запасів титанових руд України.

Кварцит і кварц детально розвідані на Овруцькому і Товкачівському родовищах.

Перспективним в області є Білокоровицьке родовище карбонатної сировини для вапнування кислих грунтів (32 млн. тонн).

Проведена розвідка двох комплексних родовищ Стремигорського і Торчинського титаново-апатитових руд, що містять ванадій. Запаси апатитових руд тут складають                  237,3 млн. тонн.

Із нерудної сировини детально розвідані 4 родовища каолінів із загальними запасами 11,3 млн. тонн.

Цегельно-черепична сировина видобувається на 34 із 77 розвіданих родовищ. Загальні запаси її становлять 75,8 млн. куб. м.

Запаси 4 родовищ скляної сировини складають 3,2 млн. тонн.

 

 

 

Грунти

Ґрунтовий покрив області просторово дуже складний і відзначається дрібноконтурністю, високим ступенем диференціації величин грунтових контурів і великою контрастністю як в генетичному, так і в агровиробничому відношенні. В структурі грунтового покриву домінують малопродуктивні дерново-підзолисті грунти, що займають 50% сільськогосподарських угідь.

Чорноземні та чорноземнолугові грунти займають лише 14,2%.

 

Лісові ресурси

Загальна площа лісового фонду становить 1056 тис. га або 35% усієї території.

За породним складом у лісах переважають хвойні породи (56%), на дубняки та інші цінні породи припадає 17%, м’яколистяні (береза, вільха, осика) та інші - 27% загальної лісовкритої площі. За віковими групами лісів молодняки займають 29% лісовкритих площ, середньовікові – 48%, достигаючі – 15%, спілі і переспілі – 8%.

 

Водні ресурси (в тому числі, мінеральні води)

По території області протікає 221 річка. Найбільші: Тетерів, Случ, Ірпінь, Ірша, Уж.

Розвідані 36 родовищ прісних вод, серед яких експлуатується 12.

Загальні запаси води становлять 205,8 тис.куб.м на добу.

На 5 вивчених родовищах мінералізованих вод сумарні запаси становлять 996 куб. метрів на добу.

Демографічні дані

Всього наявного населення на 01.01.14.,      тис. осіб

1262,5 тис. осіб/2,8%

 

Щільність населення, осіб на км2

42,5

 

Природний рух :

2012

2013

 

 

народжуваність,

тис. осіб

15,5

15,0

 

смертність, тис. осіб

20,7

20,9

 

природний приріст (скорочення), тис. осіб

-5,2

-5,9

 

Сальдо міграції, тис. осіб

0,9

-0,5

 

Міське населення, % (на кінець року)

58,4

58,6

 

Сільське населення, % (на кінець року)

41,6

41,4

 

Діти (0–17 років),      тис. осіб (на 1 січня 2014 року)

246,0

244,9

 

Пенсіонери, тис. осіб (на кінець року)

387,6

383,5

 

Рівень зайнятості населення, %

59,3

60,5

 

 

Рівень безробіття, %

9,7

9,2

 

 

Національний склад населення, в %:

 

 

українці

90,3

 

росіяни

5,0

 

поляки

3,5

 

білоруси

0,4

 

євреї

0,2

 

інші

0,6

Коротка історична довідка про регіон

Територія, яку займає область, з давніх-давен заселена людиною, про що свідчать численні археологічні пам’ятки палеоліту. Виявлено залишки ранньопалеолітичної Житомирської стоянки, якій понад 100 тис. років.

У добу неоліту (VI-III тисячоліття до н.е.) на території Житомирщини було відомо понад 40 неолітичних поселень.

На початку нашої ери слов’янські племена вже заселяли всю територію області. На півночі, в басейні річок Уж та Случ, в IV-VII ст. жила група слов’янських племен, яка вважалася безпосереднім предком відомого з літописів племені древлян. Найдавнішим містом і водночас резиденцією князів у древлянській землі був згаданий під 946 роком Іскоростень (нині - місто Коростень).

З утворенням феодальної держави – Київської Русі, древлянська земля однією з перших увійшла до її складу. У 907 році древляни брали участь у переможному поході Київського князя Олега на Візантію.

Наприкінці XIII і початку XIV ст. землі області увійшли до Литовського великого князівства. За Люблінською унією 1569 року, якою було оформлено об’єднання Литовського князівства з шляхетською Польщею у федеративну державу, територія Житомирської області в складі Правобережної України потрапила під владу Польщі.

Після Третього поділу Польщі (1795 р.) переважна частина території області увійшла до складу Волинської губернії, центром якої з 1804 року став Житомир.

За часів Радянської влади 22 вересня 1937 року утворено Житомирську область у складі УРСР.

Адміністративно-територіальний устрій (станом                 на 01.01.14)

Районів

23

Населених пунктів всього

1668

у тому числі:

 

 

міст обласного значення

5

 

міст районного значення

7

 

селищ міського типу

43

 

 

сільських населених пунктів

1613

 

 

Найбільші міста:

тис. осіб

наявного населення

 

Житомир

270,9

 

Бердичів

78,3

 

Коростень

65,5

 

Новоград-Волинський

56,0

Малин

26,9

Органи місцевого самоврядування

Районних рад

23

Районних у містах рад

2

Міських міст обласного значення рад

5

 

Міських міст районного значення рад

7

 

Селищних рад

40

 

Сільських рад

579

 

Склад обласної ради

Всього депутатів

112

 

із них членів партій,%

95,5

 

Партія регіонів

41,0

 

ВО «Батьківщина»

17,9

 

Народна партія

15,2

 

Комуністична партія України

7,1

 

«Фронт Змін»

6,25

 

«Всеукраїнська Чорнобильська Народна Партія «За добробут та соціальний захист народу»

4,5

 

Всього депутатів місцевих рад

11061

 

із них членів партій, %

45,5

 

В тому числі:

 

 

Партія регіонів

51,5

 

ВО «Батьківщина»

13,4

 

Народна партія

14,0

 

Комуністична партія України

7,0

 

«Фронт Змін»

3,5

 

позапартійних

54,5

Транспортна

інфраструктура; зв’язок

Залізничні колії

1055 км

Автошляхи

17087,5км

в т.ч. міжнародні

670 км

 

Аеропорти

2

в тому числі міжнародні

-

 

 

Трубопроводи

162 км

 

Види зв’язку

Поштовий, телеграфний, телефонний, радіозв’язок, спеціальний та фельдзв’язок, проводове мовлення, супутниковий, комп’ютерний, мобільний

Питома вага області в економіці України за обсягом (у %)

 

2012р.

2013р.

Реалізація промислової продукції

1,35

1,4

 

 

Продукція сільського господарства

3,56

3,31

 

Продукція будівництва

1,06

0,98

 

Капітальні інвестиції (9 міс. року)

0,96

1,06

 

Експорт товарів, послуг (9 міс. року)

0,7

0,83

 

Імпорт товарів, послуг (9 міс. року)

0,43

0,49

 

Роздрібний товарооборот

2,14

2,16

Промисловий потенціал регіону
(великі, середні, вагомі за обсягами малі підприємства)

 
 

 

 

 

Питома вага реалізації продукції основних галузей промисловості відносно до України в цілому, %

 

Промисловість:

1,35

1,41

 

Добувна промисловість

1,30

1,26

 

Переробна промисловість

1,43

1,53

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

1,1

1,1

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

 

28,8

 

Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції

-

10,3

 

Металургійне виробництво та

виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування

-

6,9

 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

-

5,7

 

 

Структура промислового виробництва, %

 

 

 

2012р.

2013р.

 

Промисловість:

100,0

100,0

 

Добувна та переробна промисловість; постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

-

99,6

 

 

Добувна та переробна промисловість

82,3

83,8

 

Добувна промисловість і розроблення   кар’єрів

11,1

11,5

 

Переробна промисловість

71,2

72,3

 

з неї:

 

 

 

 

 

Виробництво харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів

26,6

28,8

 

Легка промисловість

4,7

5,1

 

Виготовлення виробів з деревини, виробництво паперу та поліграфічна діяльність

11,0

11,0

 

Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції

-

1,8

 

Виробництво основних фармацевтичних продуктів і фармацевтичних препаратів

-

2,2

 

Виробництво гумових і пластмасових виробів, іншої неметалевої мінеральної продукції

9,9

10,3

 

Металургійне виробництво та виробництво готових металевих виробів, крім виробництва машин і устаткування

6,4

6,9

 

Машинобудування, крім ремонту і монтажу машин і устаткування

6,9

5,7

 

Постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря

17,7

15,8

 

Забір, очищення та постачання води

 

0,4

 

 

2012р.

2013р.

Агропромисловий потенціал регіону

Земельний фонд всього, тис. га, у тому числі:

2982,7

2982,7

 

 

Сільгоспугіддя, % від всіх сільгоспугідь України/ тис. га

1286,6/3,1

1284,4/3,1

 

з них рілля

1032,4/3,1

1043,3/3,2

 

Суб’єкти господарювання, одиниць

 

 

 

фермерські господарства

948

963

 

господарські товариства

713

733

 

приватні підприємства

473

462

 

колективні підприємства (кооперативи)

30

29

 

Валова продукція сільгоспвиробництва (млн. грн./ % від виробленої в Україні)

7910,2/3,5

8410,1/3,3

 

- рослинництво, %

5102,4/3,4

5532,0/3,1

 

- тваринництво, %

2807,8/3,8

2878,2/3,7

 

Валовий збір та питома вага основної продукції рослинництва в загальних обсягах України, млн. тонн, %:

 

Зернові

1,69/3,6

2,1/3,3

 

Цукрові буряки

0,5/3,0

0,42/3,9

 

Соняшник

0,09/1,0

0,1/0,9

 

Соя

0,14/0,6

0,16/5,8

 

Кукурудза на зерно

1,04/4,9

 

1,56/5,1

 

Виробництво продукції тваринництва та питома вага

в Україні, тис. тонн, %:

 

-м’ясо, тис. тонн,%

77,5/2,47

83,6/2,48

 

- молоко, тис. тонн,%

595/5,2

597,8/5,2

 

-яйця, млн. шт.,%

519/2,7

561,5/2,87

 

Чисельність працюючих,  тис. осіб

14,24

14,35

Зовнішньоекономічна діяльність

 

 

2012 р.

За 11 місяців

2013 р.

Суб’єкти зовнішньоекономічної діяльності області:

- експортери

483

435

 

- імпортери

380

335

 

Географія експорту, %:

 

 

- країни СНД

50,4

50,5

 

- країни ЄС

31,5

29,4

 

- країни Азії

13

14,5

 

- країни Америки

0,4

0,6

 

 

 

Товарна структура експорту, %:

 

 

- деревина та вироби з неї

17,7

17,9

 

 

 

- текстиль та вироби з текстилю

6,8

6,9

 

- мінеральні продукти

16,1

20,5

 

- готові харчові продукти

7,0

6,8

 

- вироби з каменю, гіпсу, цементу

7,1

5,6

 

- вироби з чорних металів

7,2

14,0

 

Обсяг зовнішньоторговельного обороту, млн. дол. США

 

- всього

934,3

904,9

 

- експорт

550,0

550,1

 

- імпорт

384,3

354,8

 

- сальдо

165,7

195,3

Залучення інвестицій

 

2012 р.

9 міс.

2013 р.

Підприємств з іноземними інвестиціями, одиниць

409

444

 

Обсяг залучених іноземних інвестицій:

 

всього, млн. дол. США

363,4

374,3

 

на одного мешканця, дол. США

285,8

294,3

Соціальна та гуманітарна сфера

2012р.

2013р.

Наука, освіта

Кількість організацій, які виконують наукові дослідження, роботи, од.

-

-

 

Чисельність науковців, осіб

-

-

 

Чисельність докторів наук, осіб

94

97

 

Чисельність кандидатів наук, осіб

710

833

 

ВНЗ ІІІ-ІV рівня акредитації, одиниць/ студентів

4/22900

4/21600

 

ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, одиниць/ студентів

18/16400

16/12900

 

Професійно-технічні навчальні заклади, одиниць /учнів

28/10248

28/10002

 

Денні загальноосвітні навчальні заклади, одиниць /учнів

807/126268

794/124839

 

Постійні дошкільні заклади, одиниць/ дітей

688/43768

701/45229

 

Навчально-виховні заклади (інтернати), одиниць/учнів

16/1968

16/2074

 

Дитячі позашкільні установи, одиниць/ учнів

67/52956

67/55202

Охорона здоров’я

Лікувальні заклади, одиниць

65

59

 

Ліжковий фонд, тис. одиниць

9,4

9,3

 

Забезпеченість лікарняними ліжками на 10 тис. населення, одиниць

73,7

73,3

 

Амбулаторно-поліклінічні заклади, одиниць

286

194

 

Чисельність лікарів, (без зубних лікарів (дантистів), тис. осіб

4,33

4,35

 

Забезпеченість лікарями на 10 тис. населення, осіб

34,01

34,27

 

Санаторії-профілакторії, одиниць/ліжок

4/1045

4/1045

 

Курортно-оздоровчі будинки відпочинку, одиниць/ліжок

-

-

Культура

Театри

2

2

 

Філармонії

1

1

 

Кінотеатри

6

15

 

Бібліотеки

917

918

 

Будинки культури

457

457

 

Клуби

582

583

Музеї (включаючи філії) всього

36

36

Дитячі музичні школи

24

24

 

Дитячі школи мистецтв

10

11

 

Дитячі художні школи

4

4

 

Пам’ятки:

 

 

 

- історії

4641

4641

 

- монументального мистецтва

80

80

 

- археології

1888

1924

Спорт

Стадіони

32

32

 

Спортивні зали

515

515

 

Спортивні майданчики

2019

2048

 

Плавальні басейни

9

9

 

Тренажерні зали

120

120

 

Охоплення населення всього, тис. чол.

94833

94833

 

у т. ч. дітей

42193

49193

 

 
 
 
 

Останнє оновлення: Вівторок, 15 листопада 2016, 11:50

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr