№ 36 Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.11.08 № 702 «Про внесення змін до положень по управлінню об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області», зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради від 27.03.09 № 779

 

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКАОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Друга  сесія                                                                                         VIскликання

від 14.12.10  № 36

Про внесення змін до рішення обласної ради
від 14.11.08 № 702 «Про внесення змін до положень
по управлінню об’єктами спільної власності
територіальних громад сіл, селищ, міст області»,
зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради
від 27.03.09 № 779, від 09.09.09 № 892, від 18.03.10
№ 1054, від 11.05.10 № 1086, від 08.09.10 № 1169

         Відповідно до ст.ст. 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності від 10.12.10, обласна рада

         ВИРІШИЛА:

         1. Внести зміни до рішення обласної ради від 14.11.08 № 702 «Про внесення змін до положень по управлінню об’єктами спільної власності  територіальних громад сіл, селищ, міст області», зі змінами, внесеними рішеннями обласної ради  від 27.03.09 № 779, від 09.09.09 № 892, від 18.03.10 № 1054, від 11.05.10 № 1086, від 08.09.10 № 1169, а саме:

1.1. Абзац 2 пункту 3.3. викласти у новій редакції:

         «Призначення на посаду та звільнення з посади керівника підприємства галузі охорони здоров’я  і затвердження статутів таких підприємств здійснюється за рекомендаціями постійних комісій обласної ради з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення та у справах ветеранів, з питань бюджету і комунальної власності, пропозиціями депутатів обласної ради та (або) обласної державної адміністрації рішенням ради».

1.2. Пункт 4 викласти у новій редакції:

«Термін дії договорів оренди майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, для суб’єктів малого підприємництва, укладених до 30.12.09, вважається продовженим до п’яти років з дня укладення, якщо орендар не пропонує менший термін. З цією метою орендар зобов’язаний подати заяву до орендодавця, в якій обов’язково вказується кінцевий термін, на який продовжується договір, а також підтверджується статус суб’єкта малого підприємництва. Такі заяви підписуються керівником та засвідчуються мокрою печаткою (для фізичних осіб за умови її наявності). Питання про продовження договору оренди вирішується сторонами шляхом укладення додаткової угоди до діючого договору оренди».

1.3. Абзац 1 пункту 7 додатка 4 «Положення про порядок управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» викласти у новій редакції:

      «- погоджує щоквартально для керівників підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад, конкретний розмір премії, за пропозиціями обласної державної адміністрації, для комунальних підприємств, що перебувають у безпосередньому управлінні обласної ради,- за пропозиціями відділу з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату обласної ради;».

1.4. В абзаці 1 пункту 1 додатку 6 «Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» вилучити слова  «(надалі – установи)».

1.5. У перших абзацах пунктів 1, 2, 5, 6, 7, 10, 13, 15, 16, 20, 21,  абзацах 4, 6, 8, 9 пункту 6, абзаці 2  пункту 7, абзаці 5 пункту 8, абзацах 6, 9  пункту 11, абзаці 4 пункту 12  додатку 6 «Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» слово «установа» замінити словами «установа, організація, підприємство».

1.6. Абзац 3 пункту 6 додатку 6 «Положення про порядок списання майна спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» викласти у редакції:

«головного бухгалтера або його заступника (в установах, організаціях, підприємствах, у яких штатним розписом посаду головного бухгалтера не передбачено, особа, на яку покладено ведення бухгалтерського обліку);».

1.7. Абзац 2 пункту 2.4 додатку 7 «Положення про оренду майна, що є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області» викласти у новій редакції:

«Робоча група утворюється згідно з розпорядженням голови обласної ради. До її складу входять: заступник голови обласної ради, на якого покладено обов’язки щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад області (голова робочої групи); по одному представнику від депутатських фракцій, які зареєстровані у виконавчому апараті обласної ради, від комунального підприємства “Агенція з питань регіонального розвитку” Житомирської обласної ради (секретар робочої групи), відділу з питань спільної власності територіальних громад області, відділу юридичної та кадрової роботи виконавчого апарату обласної ради; представник обласної державної адміністрації (за згодою). Робоча група правомочна розглядати питання та приймати рішення простою більшістю від її загального складу. Засідання робочої групи оформляються протоколом, а її рішення носять рекомендаційний характер».

1.8. Абзаци 2, 3 пункту 10.6 та пункт 10.10 додатку 12 «Типовий договір оренди цілісного майнового комплексу комунального підприємства (структурного підрозділу підприємства), що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» викласти у новій редакції:

«Для продовження дії Договору Орендар, за 3 місяці до закінчення стоку дії договору, подає письмове звернення до обласної ради»;

«Договір може бути продовжений на новий строк лише після розгляду питання доцільності його продовження постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності та прийняття відповідного рішення Житомирською обласною радою»;

«Цей Договір укладено в 2-х(двох) примірниках, кожен з яких має однакову юридичну силу: 1-й – Орендодавцю,2-й – Орендарю».

1.9. Пункти 4.3, 12.6 додатку 14 «Типовий договір суборенди майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області» викласти у новій редакції:

«Договір може бути продовжений на новий строк лише після розгляду питання доцільності його продовження робочою групою з питань використання майна та затвердження головою обласної ради додаткової угоди до цього договору (або нового договору)»;

«Цей Договір укладено в 4-х(чотирьох) примірниках, кожен з яких  має однакову юридичну силу: 1-й – Орендодавцю,2-й – Орендарю  3-й – Суборендарю, 4-й –Балансоутримувачу».

1.10. Підпункт б) пункту 16 розділу III “Умови матеріального забезпечення керівника» додатка 18 «Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у спільній власності територіальних громад області» викласти у новій редакції:

«б) премії в розмірі _______ відсотків від посадового окладу. Конкретний розмір премії щоквартально погоджується Органом управління майном. У разі допущення на підприємстві нещасного випадку зі смертельними наслідками з вини підприємства, премія Керівникові не нараховується;».

1.11. Додаток до типової форми контракту з керівником підприємства, що є у спільній власності територіальних громад області, додатка 18 «Типова форма контракту з керівником підприємства, що є у спільній власності територіальних громад області» затвердити у новій редакції (додаток 1).

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності та заступника голови ради Чигиря М.А.

 

 

Голова ради                                                                                Й.А. Запаловський

 

 

 

 

Додаток до рішення

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr