№ 656 Про внесення змін до Програми забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери області на 2010-2012 роки


Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Одинадцята   сесія                                                                     VI  скликання
від        16.08.12                                     №656

Про внесення змін до Програми
забезпечення відкритості в діяльності
обласної державної адміністрації,
обласної ради та розвитку інформаційної
сфери області на 2010-2012 роки

Розглянувши подання обласної державної адміністрації, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу від 09.08.12, з питань бюджету і комунальної власності від  13.08.12 , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери в області на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.06.10 №1119, а саме: пункт 15 таблиці «Напрямки діяльності та заходи  забезпечення відкритості  в діяльності  обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку  інформаційної сфери  області на 2010 -2012 роки» викласти у новій редакції:

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Перелік                  заходів             Програми

Термін виконання заходу

Виконавці

Джерела фінансу-  вання

Орієнтовні обсяги фінан-  сування
(вартість),
тис. грн.

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

8

1.

Посилення соціального захисту  в сучасних  економічних умовах вразливих верств  населення  та інших категорій громадян області

Надання  одноразової  матеріальної допомоги громадянам , які  перебувають  у складному матеріальному становищі  внаслідок важких життєвих обставин,учасникам та інвалідам Великої Вітчизняної війни, пенсіонерам за віком, одиноким та багатодітним матерям, сиротам,інвалідам  загального захворювання, інвалідам дитинства, матерям, які виховують дітей-інвалідів, опікунам,іншим громадянам , які тимчасово потрапили у скрутне становище

2010

2011

2012

 

Головне управління праці та соціального захисту населення  ОДА

Обласний бюджет

450,0

450,0

848.8

Матеріаль-на підтримка  соціально незахище-них  верств населення

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань  соціально-економічного розвитку  регіону, інвестиційної діяльності  та середнього і малого бізнесу.

 

Голова ради                                                                                                 Й.А. Запаловський

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr