№ 410 Про обласний бюджет на 2012 рік


Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Восьма  сесія                                                                               VІ скликання
від    28.12.11     №  410

Про обласний бюджет
на 2012 рік

Заслухавши інформацію начальника головного фінансового управління облдержадміністрації Ємченко Г.Г., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2012 рік  у сумі 2 384 398,686 тис.грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі 566 266,0 тис.грн., додаткову дотацію – 32 670,9 тис.грн., субвенції – 1 322 931,8 тис.грн.

1.1. Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету визначити у сумі 2 297 660,8 тис.грн., спеціального фонду обласного бюджету – 86 737,886 тис.грн. (додаток № 1).

2.     Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2012 рік у сумі 2 383 431,971 тис.грн., у тому числі додаткову дотацію у сумі 24 503,2 тис.грн., субвенції – 1 325 618,4 тис.грн.

2.1. Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету у сумі 2 285 040,266 тис.грн. та видатків спеціального фонду обласного бюджету – 98 391, 705 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  (додаток № 2) і головними розпорядниками коштів  (додаток № 3) обласного бюджету.

2.2. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.02 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.07 N 308-р, та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету, затвердити розподіл видатків обласного бюджету на 2012 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).

 3. Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 11 648, 834 тис.грн. (додаток № 6), напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

   4. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 11 648,834 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

    5. Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі  1800,0 тис.грн.

     6.Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток № 4) на  2012 рік:

    6.1. Додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на вирівнювання фінансової забезпеченості бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 24 503,2 тис.грн.

    6.2. Субвенцій загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 1 298 781,5 тис.грн., у тому числі на:

    6.2.1. Виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги
     дітям - 976 273,7 тис.грн.

    6.2.2. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання
     і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких 
     нечистот - 189 312,9 тис.грн.

    6.2.3. Надання пільг  з  послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого   та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та  інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій  громадян  - 51 783,1 тис.грн.

    6.2.4. Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого 
     газу - 49 097,3 тис.грн.

    6.2.5. Виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною”- 17 699,2 тис.грн.

    6.2.6. Придбання витратних матеріалів для закладів охорони здоров"я та лікарських засобів для інгаляційної анестезії – 5 587,8 тис.грн.

    6.2.7. Придбання медикаментів для забезпечення швидкої медичної допомоги  - 9 027,5 тис.грн.

    6.3. Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів у сумі 300,0 тис.грн.

     6.4. Інших субвенцій загального фонду з обласного бюджету  бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 2875,3 тис.грн., у тому числі:

    6.4.1. Бюджету м. Коростеня на утримання Коростенського міського центру  соціально-психологічної реабілітації дітей “Віри, Надії, Любові” - 2248,2 тис.грн.

    6.4.2. Бюджету Житомирського району на оплату праці педагогічним працівникам шкіл Житомирського району, залучених до занять
     з учнями, які знаходяться на тривалому лікуванні в обласних лікарнях - 436,8 тис.грн.

     6.4.3. Бюджету Червоноармійського району на проведення  виборів народних депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів – 190,3 тис.грн.

     6.5. Субвенцій спеціального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 15,3 тис.грн., 
    у тому числі:

     6.5.1. На фінансування ремонту приміщень управлінь праці та соціального захисту виконавчих органів міських, міст республіканського   в Автономній Республіці Крим і обласного значення, районних у містах Києві  і Севастополі та районних у містах рад для здійснення заходів з виконання спільного із Світовим банком проекту “Вдосконалення системи соціальної допомоги" - 15,3 тис.грн.

     7. Установити на 2012 рік обсяг повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 438,062 тис.грн. та розподіл надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1 404,777 тис.грн. (додаток № 5).

     8. Затвердити перелік об’єктів (додаток № 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

     9. Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2012 рік у сумі 3 339,5 тис.грн.

     10. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2012 рік за їх економічною структурою :

    Визначити захищеними видатками обласного бюджету видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І – ІІ рівнів акредитації.

    11. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію державних та регіональних галузевих програм на загальну суму 44 081,462 тис.грн. (додаток № 8).

    12. Надати право обласній державній адміністрації здійснювати протягом 2012 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим  бюджетам  між бюджетами районів та міст обласного значення з наступним затвердженням обласною радою.

     13. Надати право обласній державній адміністрації отримувати:

    13.1. Позики на покриття тимчасових касових розривів, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду обласного бюджету.

    13.2. Середньострокові позики на суму невиконання у 2012 році розрахункового обсягу доходів обласного бюджету, що врахований при визначенні міжбюджетних трансфертів у Законі України „Про Державний бюджет України на 2012 рік”.

    14. Дозволити головному фінансовому управлінню обласної державної адміністрації, за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності, в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів обласного бюджету на депозитах  з подальшим поверненням їх до кінця поточного бюджетного періоду.

     15. Розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Головним розпорядникам коштів обласного бюджету встановити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

    16. Надати право обласній державній адміністрації в особі головного фінансового управління облдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державного казначейства України фінансових зобов’язань.

     17. Затвердити розпорядження голови облдержадміністрації  „Про затвердження розподілу додаткової дотації з державного бюджету на 2012 рік”.

    18. Додатки  1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

     

    Голова ради                                                                            Й.А. Запаловський

     

    Додатки до рішення