№ 295 Про внесення змін до Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2010 - 2014 роки


УКРАЇНА

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

 

 

Шоста сесія                                                                             VІ скликання

 

Від08.09.11    № 295

 

Про внесення змін до

Регіональної програми

підвищення енергоефективності

на 2010 - 2014 роки

 

 

 

З метою реалізації в області державної політики у сфері енергоефективності, забезпечення ощадливого використання енергоносіїв, залучення до паливно-енергетичного балансу місцевих видів енергоресурсів, нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії, розглянувши подання обласної державної адміністрації, ураховуючи рекомендації постійної комісії обласної ради з питань соціально ‑економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу від 02.09.11 , з питань бюджету і комунальної власності від 02.09.11, обласна рада.

 

ВИРІШИЛА:

 

 

1. Внести зміни до Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2010 - 2014 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 08.09.10 №1157, а саме:

 

1.1. Доповнити розділ «ІІ. Упровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання, у т.ч. на підприємствах, установах, організаціях соціальної та бюджетної сфери» плану заходів до Регіональної програми підвищення енергоефективності на 2010‑2014 роки наступними заходами:

 

 

 

з/п

Напрямок економічної

діяльності, назва заходу з

енергоефективності

Місце впровадження проекту

Виконавець

та термін

виконання

Орієнтовний

обсяг

фінансування,

тис. грн.

Джерела фінансування

за напрямками:

1-держбюджет;

2-місцевий бюджет;

3-власні кошти;

4-інвестиції,

5-інші джерела

Розрахунко-вий

ефект від упроваджен-ня,

тис. грн.

 

Орієнтовний

термін окупності,

роки

т.у.п

1

2

3

4

5

6

7

8

9

ІІ. Упровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання, у т.ч. на підприємствах, установах, організаціях соціальної та бюджетної сфери

Житомирський район

1

Модернізація котелень з метою заміщення природного газу на геотермальні джерела тепла за допомогою теплових насосів

КП "Озерне"

(смт Озерне)

КП "Озерне", Новогуйвин-ська селищна рада

2011

48973,0

47504,0

1469,0

державний бюджет

місцевий бюджет

2450,0

20

1252

Новоград-Волинський район

2

Технічне переоснащення котельні ЗОШ І-ІІІ ступенів з упровадженням теплових насосів (650 кВт)

 

 

ЗОШ

(с. Великий Молодьків,)

Нов.-Волинська райдержадмі-

ністрація

2011

850,0

800,0

50,0

державний бюджет

місцевий бюджет

85,0

10

43

Попільнянський район

3

Встановлення теплового насоса (1300 Квт)

Гімназія №1

(вул. Горького,

смт Попільня)

Попільнянська райдержадмі-

ністрація

2011

 

2500,0

2250,0

250,0

державний бюджет

місцевий бюджет

500,0

5

256

Черняхівський район

4

Упровадження теплових насосів (250 кВт)

Високівська гімназія

(с. Високе)

Черняхівська райдержадмі-

ністрація

2012

400,0

360,0

40,0

державний бюджет

місцевий бюджет

100,0

4

51

Чуднівський район

5

Упровадження теплових насосів (2х750 кВт)

ЦРЛ

(смт Чуднів)

Чуднівська райдержадміністрація

2013

3000,0

2700,0

300,0

державний бюджет

місцевий бюджет

150,0

20

77

Заклади, які підпорядковані обласним управлінням і фінансуються з обласного бюджету

Управління охорони здоров’я облдержадміністрації

1

Упровадження теплових насосів

ОДПТС «Лісовий берег»

(вул. Санаторна, 1, с.Іванівка, Житомирський р-н)

Управління охорони здоров’я облдержадмі-

ністрації

2012

4230,0

4188,0

42,0

державний бюджет

інші джерела

736,8

5,7

377

2

Упровадження теплових насосів

Обласна психіатрична лікарня №1

(Бердичівске шосе, 3,

с. Зарічани,

Житомирський р-н)

Управління охорони здоров’я облдержадмі- ністрації

2013

900,0

888,0

12,0

державний бюджет

інші джерела

220,0

4

112

 

 

1.2. Загальну характеристику Програми енергоефективності викласти в наступній редакції:

 

Загальна характеристика Програми енергоефективності

 

1

Ініціатор розроблення Програми

Облдержадміністрація

2

Дата, номер і назва розпорядчого документа про розроблення Програми

План заходів на 2010 рік щодо реалізації  Державної стратегії регіонального розвитку  на період до 2015 року, затверджений

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 року № 891-р

3

Розробник Програми

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

4

Співрозробники Програми

Галузеві управління облдержадміністрації:

головне управління житлово-комунального господарства та енергозбереження

головне управління праці та соціального захисту населення

управління охорони здоров’я

управління освіти і науки

управління культури і туризму

райдержадміністрації

міськвиконкоми

5

Відповідальний виконавець Програми

Головне управління промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації

6

Учасники Програми

Суб’єкти господарювання області, бюджетні установи та організації області

7

Термін реалізації Програми

2010-2014 рр.

8

Перелік місцевих бюджетів, які беруть участь у Програмі

Обласний бюджет, бюджети міст та районів

9

Загальний обсяг ресурсів, необхідних для виконання Програми

647262,6 тис.грн.

 

В тому числі бюджетних коштів

594183,3 тис.грн.

 

-із них коштів обласного бюджету

3830,4 тис.грн.

10

Основні джерела фінансування Програми

Кошти державного, обласного, місцевих бюджетів та кошти суб’єктів господарювання області

 

1.3. Ресурсне забезпечення Програми енергоефективності викласти в наступній редакції:

 

Ресурсне забезпечення Програми енергоефективності

 

тис. грн.

Обсяг ресурсів, які пропонується залучити на виконання Програми

Виконання Програми

Всього витрат на виконання Програми

2010 рік

2011 рік

2012 рік

2013 рік

2014 рік

1

2

3

4

5

6

7

Обсяг ресурсів всього, в тому числі

302812,8

263687,1

38301,8

25637,7

16823,2

647262,6

державний бюджет

243466,6

244236,7

32573,9

21840,5

14544,5

556662,2

обласний бюджет

540,0

 

1374,8

1313,6

602,0

3830,4

Районні міські (міст обласного підпорядкування) бюджети

20734,2

6309,8

2086,8

1379,8

923,8

31434,4

Бюджети сіл, селищ, міст районного підпорядкування

1051,3

412,9

465,1

179,1

147,9

2256,3

кошти небюджетних джерел

37020,7

12727,7

1801,2

924,7

605,0

53079,3

 

1.4. Напрямки діяльності Програми енергоефективності викласти в наступній редакції:

 

Напрямки діяльності Програми енергоефективності

 

з/п

Назва напрямку діяльності (пріоритетні завдання)

Термін виконання напрямку

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(тис. грн.), в тому числі:

Очікуваний результат

(тис. грн.)

1

2

3

4

5

6

7

І

Упровадження когенераційних технологій у комунальній енергетиці

2010-2013

Комунальні підприємства області

Державний та місцевий бюджет, позабюджетні кошти

2010

270,0

11768,3

 

2011

2567,0

2012

6588,6

2013

2342,7

2014

-

ІІ

Упровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання

2010-2014

Комунальні підприємства, бюджетні заклади області

Державний та місцевий бюджет, власні кошти підприємств

2010

124069,1

288931,1

 

2011

157450,0

2012

2850,0

2013

4031,0

2014

531,0

ІІІ

Проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у т.ч.: переведення котелень соціальної сфери на використання альтернативних видів палива

2010-

2014

Комунальні підприємства, бюджетні заклади, суб’кти господарю-вання області

Державний та місцевий бюджет, позабюджетні кошти, власні кошти підприємств

2010

20785,3

40282,2

2011

16550,9

2012

1531,0

2013

700,0

2014

715,0

ІV

Реконструкція та модернізація об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

2010-2014

Комунальні підприємства, інвестори

Державний та місцевий бюджет, позабюджетні кошти, власні кошти підприємств

2010

45198,9

100721,1

 

2011

31097,2

2012

10309,0

2013

7608,0

2014

6508,0

V

Упровадження техніко-технологічних заходів з енергозбереження в господарському комплексі області, у т.ч. на підприємствах, установах, організаціях соціальної та бюджетної сфери

2010-2014

Комунальні підприємства, бюджетні заклади, суб’єкти господарювання області

Державний та місцевий бюджет, позабюджетні кошти, власні кошти підприємств

2010

109778,5

138756,4

 

2011

18413,7

2012

4683,8

2013

2977,8

2014

2902,6

Упровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах, підпорядкованих обласним управлінням

2010-2014

Бюджетні заклади області

Державний та місцевий бюджет, позабюджетні кошти, власні кошти підприємств

2010

2711,0

66803,5

2011

37608,3

2012

12339,4

2013

7978,2

2014

6166,6

1.5. Очікуваний результат Програми енергоефективності викласти в наступній редакції:

 

Очікуваний результат

 

з/п

Назва показника

Одиниця виміру

Вихідні дані на початок дії Програми

2010

2011

2012

2013

2014

Всього економія за час виконання Програми

Всього витрат на

виконання Програми

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Економія енергоносіїв від упровадження когенераційних технологій у комунальній енергетиці

тис. грн.

4 613,0

154,0

268,8

1009,0

178,4

 

1610,3

11768,3

2

Економія енергоносіїв від упровадження технологій, що передбачають використання теплових насосів, електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання

тис. грн.

-

6500,6

7300,3

937,8

682,0

83,0

15503,7

288931,1

3

Економія бюджетних коштів за рахунок проведення модернізації об’єктів комунального господарства, у тому числі: переведення котелень соціальної сфери на використання альтернативних видів палива

тис. грн.

101,0

7895,6

3839,4

393,6

244,1

168,2

12540,9

40282,2

4

Економія бюджетних коштів за рахунок реконструкції та модернізації об’єктів водопровідно-каналізаційного господарства

тис. грн.

-

12330,7

11829,9

4962,5

4254,5

4181,5

37559,1

100721,1

5

Економія бюджетних коштів за рахунок упровадження техніко-технологічних заходів з енергозбереження в господарському комплексі області, у т.ч. на підприємствах, установах, організаціях соціальної та бюджетної сфери

тис. грн.

8 811,3

26492,3

4257,3

1147,6

873,5

760,8

33531,5

138756,4

6

Економія енергоносіїв від упровадження енергоефективних та енергозберігаючих заходів у закладах, підпорядкованих обласним управлінням

тис. грн.

270,0

383,2

14049,7

2873,1

2243,0

1814,6

21363,8

66803,5

 

 

 

 

 

2. Обласній державній адміністрації, у межах делегованих повноважень, забезпечити координацію робіт з упровадження теплових насосів у бюджетних установах та комунальних підприємствах області.

 

3. Рекомендувати райдержадміністраціям та міськвиконкомам (за списком) вишукати кошти на виготовлення проектно-кошторисної документації з упровадження на підпорядкованих територіях теплових насосів, забезпечивши належне фінансування (співфінансування) робіт.

 

4. Головному управлінню промисловості та розвитку інфраструктури облдержадміністрації забезпечити моніторинг упровадження теплових насосів у бюджетних установах та комунальних підприємствах області.

 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу та першого заступника голови обласної ради Арешонкова В.Ю.

 

 

 

Голова ради                                                                         Й.А.Запаловский