УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ


Друга сесія

VІ скликання

від  14.12.2010         №19

 

 Про Програму створення страхового
фонду документації Житомирської
області на період 2011-2015 років

 Відповідно до Закону України "Про страховий фонд документації України" від 22.03.01 № 2332-ІІІ, постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.02 № 320 "Про затвердження Положення про порядок формування, ведення та використання обласного (регіонального) страхового фонду документації" та враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу від 09.12.10, з питань бюджету і комунальної власності від 10.12.10, обласна рада

 ВИРІШИЛА :

 1. Затвердити Програму створення страхового фонду документації Житомирської області на період 2011-2015 років (додається).

2.   Головному    фінансовому    управлінню     облдержадміністрації    при формуванні  обласного   бюджету   на  наступні   роки   передбачити   в    межах фінансових можливостей видатки на реалізацію заходів Програми.

3.   Рекомендувати райдержадміністраціям, виконкомам міських рад при формуванні відповідних місцевих бюджетів на наступні роки передбачити кошти на вказану мету.

4. Головним розпорядником коштів та відповідальним виконавцем Програми визначити управління з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи облдержадміністрації.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу.

 

Голова ради                                                                  Й.А.Запаловський

ДОДАТКИ ДО РІШЕННЯ

Програма створення страхового фонду документації Житомирської області на період 2011-2015 років

Перелік підприємств, установ, організацій  для створення страхового фонду документації Житомирської області на період 2011-2015 років