Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акту - рішення обласної ради від 17.05.2011 № 209 «Про порядок і умови виділення лімітів та організацію справляння збору при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісо

Звіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акту

1. Вид та назва регуляторного акту: рішення обласної ради від 17.05.2011 № 209 «Про порядок і умови виділення лімітів та організацію справляння збору при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів».

2. Назва виконавця заходів з відстеження: Житомирське обласне управління лісового та мисливського господарства.

3. Цілі прийняття акту:

Проблема раціонального використання лісових ресурсів потребує державного регулювання і розробки чіткого механізму контролю.

Рішенням затверджено Порядок і умови виділення лімітів та організації справляння збору при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів з метою посилення державного контролю в галузі охорони, збереження, раціонального використання лісових ресурсів, невиснажливого здійснення побічних лісових користувань, відновлення природних ресурсів, повного надходження коштів до місцевих бюджетів зборів і податків з доходів суб’єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб за здійснення ними побічних лісових постувань та заготовлі другорядних лісових матеріалів.

4. Строк виконання заходів з відстеження: з 17 по 21 березня 2014 року.

5. Тип відстеження: повторне.

6. Методи одержання результатів відстеження: порівняльний аналіз кількості суб’єктів підприємницької діяльності, яким було надано лісові квитки на здійснення побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів та сплати нормативних зборів до місцевих бюджетів на підставі даних лісогосподарських підприємств. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних:

Для встановлення кількісних значень показників результативності регуляторного акту використовувались дані підвідомчих лісогосподарських підприємств Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства.

Результативність дії прийнятого рішення про порядок і умови виділення лімітів та організацію справляння збору при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів здійснювались за допомогою наступних заходів:

моніторинг надходжень до місцевих бюджетів нормативних зборів при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів.

моніторинг кількості тимчасових лісокористувачів (юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), які отримали лісові квитки на здійснення побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів.

моніторинг надходжень коштів, повернутих з місцевих бюджетів до лісогосподарських підприємств від сплати за здійснення побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів на виконання заходів Державної програми «Ліси України» по Житомирській області  на період 2002 – 2015 років», а саме на виконання робіт щодо відтворення лісів, проведення лісогосподарських заходів та утримання лісів в належному санітарному стані. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акту:

1. Сума надходжень до місцевих бюджетів нормативних зборів при здійсненні побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів:

2010 рік – 386,5 тис. грн.,

2013 рік – 1537,9 тис. грн.

2. Кількість тимчасових лісокористувачів (юридичних та фізичних осіб – суб’єктів підприємницької діяльності), які отримали лісові квитки на здійснення побічних лісових користувань і заготівлю другорядних лісових матеріалів:

2010 рік – 121 особа,

2013 рік – 81 особа.

3. Сума коштів, повернутих з місцевих бюджетів до лісогосподарських підприємств від сплати нормативних зборів за здійснення побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів на виконання заходів Державної програми «Ліси України» по Житомирській області  на період 2002 – 2015 років»:    

2010 рік – 3,8 тис. грн.,

2013 рік – 436,4 тис. грн.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акту та ступеня досягнення визначених цілей:

Аналіз кількісних показників надходжень до місцевих бюджетів нормативних зборів за здійснення побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів та повернення їх частини до лісогосподарських підприємств на виконання заходів Державної програми «Ліси України» по Житомирській області  на період 2002 – 2015 років» свідчить про їх зростання.

У 2013 році порівняно з 2010 роком надходження коштів в місцевий бюджет від здійснення побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів збільшились в 4 рази  та відповідно збільшився відсоток надходження до лісогосподарських підприємств  –  28 % до нормативних зборів 2013 року (у 2010 році сума повернутих коштів до лісгоспів склала      1 % ).

Разом з тим, через пасивну позицію окремих сільських рад лісогосподарські підприємства не отримали повернення 50 % коштів від сплати за здійснення побічних лісових користувань і заготівлі другорядних лісових матеріалів на виконання заходів Державної програми «Ліси України» по Житомирській області  на період 2002 – 2015 років». Співпрацюють в даному напрямку тільки сільські ради Олевського та Коростенського районів, частково Ємільчинського району.

Висновок:     

Даний регуляторний акт є доцільним та ефективним заходом для удосконалення контролю та легалізації заготівлі суб’єктами підприємницької діяльності ягід, грибів, лікарської сировини тощо, що сприяє раціональному використанню лісових ресурсів та збільшенню надходжень до місцевих бюджетів, в тому числі і до лісогосподарських підприємств на виконання робіт щодо відтворення лісів, проведення лісогосподарських заходів та утримання лісів в належному санітарному стані.

Перший заступник начальника

Житомирського обласного

управління лісового

та мисливського господарства                                       В.Г. Зарічний

 

Останнє оновлення: Вівторок, 20 травня 2014, 15:26