Аналіз регуляторного впливу від 11.02.13

Аналіз
регуляторного впливу від 11.02.13

Назва регуляторного органу: Житомирська обласна рада
Назва документа: проект рішення обласної ради “Про затвердження Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області”
Розробник аналізу регуляторного впливу: відділ з питань спільної власності виконавчого апарату Житомирської обласної ради

Опис існуючої проблеми

На даний час Положення про порядок відчуження майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, затверджене рішенням обласної ради від 17.03.11 № 97 визначає порядок відчуження та порядок передачі об’єктів спільної власності. Однак, відчуження майна означає передачу права власності на майно юридичним чи фізичним особам. Тому, виникла необхідність підготовки двох окремих проектів рішень обласної ради якими передбачається затвердження положення про порядок відчуження майна та положення про передачу майна, що перебуває у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області.

          Цілі прийняття рішення обласної ради

Основними цілями прийняття регуляторного акта є вдосконалення процедури відчуження суб’єктами господарювання основних засобів, що є спільною власністю територіальних громад області, а також приведення процедури відчуження таких основних засобів у відповідність з нормами і вимогами чинних законодавчих актів України.

  • Забезпечення інтересів територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Можливості досягнення визначених цілей

  • Досягненням встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта буде вдосконалення процедури відчуження суб’єктами господарювання об’єктів спільної власності територіальних громад області.
  • Приведення Порядку відчуження об’єктів спільної власності територіальних громад області у відповідність з нормами і вимогами чинних законодавчих актів України.

Механізм регулювання

Даний проект детально регламентує питання процедури відчуження майна спільної власності територіальних громад області .

Альтернативи

Альтернативою до запропонованого регуляторного акта є залишення діючого нормативного документу без змін. Це буде створювати певні ускладнення при підготовці проектів рішень обласної ради щодо відчуження майна.

Таким чином, прийняття запропонованого регуляторного акта є найбільш оптимальним способом врегулювання проблемних питань, які виникли у процесі практичного застосування зазначеного Положення.

Аналіз впливу на господарське середовище

Даний проект рішення обласної ради, у випадку його прийняття, позитивно впливатиме на господарське середовище.

Вплив проекту на корупцію

Буде запроваджена чітка процедура та єдині підходи відчуження майна спільної власності територіальних громад області що, у свою чергу, унеможливить вчинення корупційних правопорушень.

Термін дії акта

Регулювання питання відчуження, згідно даного проекту регуляторного акту, планується здійснювати на постійній основі.

Заходи, за допомогою яких буде здійснюватись відстеження результативності акта

Відстеження результативності регуляторного акта згідно делегованих повноважень, здійснюється обласною державною адміністрацією

 Таблиця вигод та витрат

Сфера вигод

Вигоди

Витрати

Місцева влада

Удосконалення процедури відчуження суб’єктами господарювання об’єктів

Відсутні

Суб’єкти господарювання

Спрощення процедури відчуження суб’єктами господарювання об’єктів

Витрати на проведення незалежної оцінки майна та організаційні витрати

Територіальні громади

Покращення задоволення власних потреб

Відсутні

 

 

 

 

 


Начальник відділу з питань спільної
власності територіальних громад
виконавчого апарату обласної ради                                                                     В.І. Казьмірик

Останнє оновлення: Вівторок, 12 лютого 2013, 11:09

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr