Рекомендації про впровадження цифрового мовлення на території Житомирської області

trizyb1УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійнакомісія з питаньсоціально-економічногорозвиткурегіону,
інвестиційноїдіяльності та середнього і малого бізнесу


 

 10014, м.Житомир,майдан ім. С.П. Корольова, 1, тел. 22-06-71

 

від 14 березня 2013 року №14

Рекомендації
про впровадження цифрового мовлення на території
Житомирської області

Заслухавши та обговоривши інформацію директора департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністраціїБасової І. В.про впровадження цифрового мовлення на території Житомирської області, виступи депутатів, постійна комісія відмічає, що в регіоні здійснюються заходи щодо реалізації Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення. Зусиллями Житомирської філії Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення, Житомирської обласної телерадіокомпанії з квітня 2009 року розпочало роботу цифрове телебачення формату DVB-T2.

В області діють 28 телерадіомовників, з них 4 ефірних, три з яких отримали ліцензії на мовлення у цифровому стандарті DVB-T2, та одна ефірно-кабельна телекомпанія, 15 редакцій радіомовлення, з них 6 – ФМ-радіостанцій, 24 провайдери програмної послуги.

Згідноз державним планомрозвиткунаціональноготелерадіоінформаційного простору в областівпроваджена мережа цифрового телерадіомовлення, в якійзадіянірадіотелевізійніпередавальністанції в 9 населених пунктах: м. Бердичів, м. Новоград-Волинський, смтБрусилів, м.Олевськ, с. Дубовий Гай Овруцького району, с. АндріївкаЧерняхівського району, с. КожухівкаКоростенського району, с. ЮрівкаМалинського району, с. КотляркаПопільнянського району. У 2012 роціЖитомирськоюфілією Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебаченнявстановленіпередавачіцифровогомовлення в м. Овручі, м.Олевськ та с. АндріївкаЧерняхівського району.

Відповідно до програмирозбудови в Україні цифрового телебачення у листопаді 2012 року в м. Бердичеві введено в діюпередавальнустанцію, яка побудована за сучаснимиенерго-та матеріалозберігаючимитехнологіями за кошти Концерну радіомовлення, радіозв’язку та телебачення.

На виконання державного плану розвиткунаціональноготелерадіоінформаційного простору для поширеннятелепрограм ОДТРК у цифровому форматіDVB-T2 на всю територіюобластіпланується ввести в дію 6 передавальнихстанцій (м. Коростень, м. Малин, м. Новоград-Волинський,  м. Чуднів, смтБрусилів, смтПопільня). Підбудівництвовідповіднихоб’єктіву містахМалині і Чуднові у 2011 роцівиділеноділянки та виконано проектно-кошториснудокументацію. Програмоюекономічного і соціальногорозвиткуЖитомирськоїобласті на 2013 рік, розділ «Розбудоваінформаційногосуспільства» для завершеннябудівництвателевізійнихпередавальнихстанцій у цихмістах з обласного бюджету передбачено 802,0 тис. грн.

З метою забезпеченнябільшякісногопокриттяцифровимтелебаченням формату DVB-T2 Коростенського району з 2012 року ведетьсябудівництворадіотелевізійноїпередавальноїстанції у м. Коростені. Концерном РРТ проведено відбір генерального проектанта об’єкту, якимвиконано проектно-вишукувальніроботи, проведена його комплексна експертиза. На виконання проектно-кошториснихробіт у 2012 роціосвоєнокоштів з обласного бюджету у сумі 124,805 тис. грн.,такожбулопридбанообладнання на суму 142 тис.грн.Разом із тим, не вирішено питання фінансування будівництва.Кошториснавартістьбудівництвастановить 1520,35 тис.грн. Концерном РРТ у 2013 роціпередбаченовитратити на цебудівництвовласнихкоштівпідприємстванасуму 1000 тис.грн., але для його завершеннянеобхіднедольовефінансування з обласного бюджету у сумі 380 тис.грн. Існуєдомовленістьміж КРРТ та ТОВ «Зеонбуд» щодоперенесенняпередавача цифрового мовленняіз с. КожухівкаКоростенського району у м. Коростень.

На виконання постанови КабінетуМіністрівУкраїнивід 21.03.2012 № 245 «Про затвердження порядку використаннякоштів, передбачених у державному бюджеті для забезпеченнянаселеннязасобамиприйманнясигналів цифрового телерадіомовлення» в областісвоєчаснобулисформовані та наданіДержкомтелерадіо списки жителівобласті, якімаютьпершочергове право на забезпеченнятелетюнерами.

Районам та містам області було рекомендовано при затвердженні бюджету на 2013 рікпередбачитикошти на придбанняперетворювачів цифрового сигналу в аналоговий для малозабезпеченихверствнаселення.

З метою роз’ясненнягромадянам способу підключеннязасобуприйманнясигналів цифрового телерадіомовлення та прийомупрограм цифрового телебачення в області проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота. В програмах телерадіокомпаній демонструються відеоролики, друковані засоби масової інформації розміщують на своїх сторінках інформацію про переваги наземного цифрового телебачення та інструкцію щодо підключення телетюнера.

З метою створення для населення можливості перегляду програм ОДТРКдепартамент інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації систематично проводить наради з питань розвитку   телерадіоінформаційного простору області, впровадження цифрового мовлення в регіоні, засідання обласної комісії з координації розвиткутелерадіопростору області та розгляду питань діяльностіорганізацій телебачення і радіомовлення за участю заступників голови облдержадміністрації, керівництва ОДТРК та Житомирської філії Концерну РРТ.

З метою покращення роботи щодо реалізації Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення на території Житомирської областіпостійна комісія рекомендує:

1. Інформацію департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністраціїпро впровадження цифрового мовлення на території Житомирської області взяти до відома.

2. Підтримати пропозицію департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації щодо перерозподілу неосвоєних у 2012 році коштів з обласного бюджету на добудову в 2013 році телевізійних передавальних станцій у містах Чуднові та Малині, доручити підготувати проект рішення обласної ради з даного питання.

3. Міськвиконкомам, райдержадміністраціям продовжити роботу щодо реалізації завдань Державної програми впровадження цифрового телерадіомовлення.

4. Про хід виконання рекомендацій проінформувати постійну комісію з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесудо 1 липня 2013 року.

 

 

 Голова комісії                                                                     О.А. Никитюк

Останнє оновлення: П'ятниця, 22 березня 2013, 11:39

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr