Рекомендації про стан дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони, використання та відтворення тваринного світу

trizyb1
УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Постійна комісія з питань Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів

10014, м. Житомир, майдан С.П.Корольова 1, тел. 47-45-23


від 13 листопада 2012 року   № 15

РЕКОМЕНДАЦІЇ
Про стан дотримання вимог чинного законодавства щодо охорони, використання та відтворення тваринного світу

Заслухавши та обговоривши інформацію першого заступника начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області Сіренького С.П., виступи депутатів, постійна комісія з питань Чорнобильської катастрофи, екології та використання природних ресурсів відмічає, що тваринний світ Житомирщини відрізняється значним розмаїттям складу. На території області багато унікальних природних комплексів, де водяться рідкісні і зникаючі види тварин. Охорона й відновлення їх завжди розглядались як загальнодержавна справа.

У нашому регіоні зустрічається, за попередніми підрахунками,         26 видів комах, по одному молюсків, круглоротих, земноводних і плазунів, 33 види птахів та 15 видів ссавців, що мають охоронний статус.

Із видів, занесених до Червоної книги України, на території області знаходяться лелека чорний, глухар, підорлик малий, тетерук, рись, видра річкова, мінога українська.

На території Житомирської області здійснюють свою діяльність 80 користувачів мисливських угідь. Площа мисливських угідь області становить 2146,8 тис. га.

Основними користувачами мисливських угідь є Житомирська обласна організація УТМР, площа закріплених мисливських угідь якої становить 1043,7 тис. га, та державні лісогосподарські підприємства Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства (474,2 тис. га). Інші користувачі ведуть мисливське господарство на площі 628,9 тис. га.

До складу обласної організації УТМР входить 14 районів, які підпорядковані обласній організації, також 8 районів, які мають юридичний статус.

Відповідно до ст. 22 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», мисливські угіддя надаються у користування строком на     15 років площею не менш як 3 тис. га без вилучення земельних ділянок у їх власників або користувачів.

На виконання вимог Закону України «Про мисливське господарство та полювання» користувачами мисливських угідь укладені договори про умови ведення мисливського господарства з Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства як територіальним органом спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань лісового і мисливського господарства та полювання.

Користувачами забезпечено проведення упорядкування мисливських угідь.

Для забезпечення стабільного використання та якісного відтворення мисливських тварин користувачами мисливських угідь здійснюється комплекс біотехнічних заходів, спрямованих на охорону та відтворення мисливських тварин, збереження і поліпшення середовища їх перебування.

Протягом 2011 року загальні витрати на ведення мисливського господарства становили 14329 тис. грн., у тому числі на охорону диких тварин, їх відтворення, включаючи біотехнічні заходи – 7033 тис. грн. та зарплату працівників – 5799 тис. грн. Облікова кількість штатних працівників, зайнятих у мисливському господарстві, за 2011 рік становила 452 чол.

Загальні витрати на ведення мисливського господарства в 2011 році державними підприємствами Житомирського обласного управління становили 4218 тис. грн., у тому числі на охорону та відтворення мисливських тварин 1846 тис. грн.

Загальні витрати на ведення мисливського господарства Житомирської обласної організації УТМР у 2011 році становили                   3342 тис. грн., у тому числі на охорону, відтворення та облік диких тварин, упорядкування мисливських угідь - 1157 тис. грн.

Слід відзначити ефективне ведення мисливського господарства ГО «Коростишівський МК», ТОВ «СМГ «Сушки», СФГ «Земля Полісся».    

ГО «Коростишівський МК» у користуванні має 10,4 тис. га мисливських угідь. Загальні витрати на ведення мисливського господарства за звітний період становлять 449 тис. грн. У господарстві нараховується 516 голів копитних мисливських тварин, у тому числі лося – 43 гол., оленя благородного – 23 гол., козулі – 275 гол., кабана – 175 гол.

ТОВ «СМГ «Сушки» здійснює свою діяльність на площі 13,9 тис. га. Загальні витрати на ведення мисливського господарства у 2011 році склали 408 тис. грн. Чисельність основних видів мисливських тварин зросла, а саме всього: до 489 гол. - лося - до 33 голів, оленя благородного – до 66 гол., козулі – до 270 гол., кабана – до 120 гол.

СФГ «Земля Полісся» здійснює ведення мисливського господарства на площі 7,0 тис. га. На ведення мисливського господарства у 2011 році витрачено 217 тис. грн. Загальна чисельність копитних тварин досягла 351 гол., із них лося – 40 гол., козулі – 207 гол., кабана – 104 гол.

На виконання вимог ст.ст. 4, 30 Закону України «Про мисливське господарство та полювання», ст.ст. 11, 36, 56 Закону України «Про тваринний світ», Указу Президента України від 23 травня 2005 року              № 837/2005 «Про невідкладні заходи у сфері збереження, відтворення та раціонального використання мисливських тварин»; п. 3 Положення про державне управління охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області, затвердженого наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 19.02.07 № 55, державним управлінням охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області спільно із Житомирським обласним управлінням лісового та мисливського господарства прийнято спільний наказ від 19.12.08 № 117-од/213 «Про проведення обліку мисливських тварин», зареєстрований у головному управлінні юстиції у Житомирській області від 19.01.09 за       № 10/917, відповідно до якого всі користувачі мисливських угідь області, починаючи з 2009 року, щорічно повинні проводити облік мисливських тварин після сезону полювання для отримання даних до державного статистичного спостереження № 2 тп (мисливство) «Звіт про ведення мисливського господарства» та проекту лімітів, за участю представника територіального органу Мінприроди України.

Динаміку чисельності основних мисливських тварин наведено в таблиці, що розміщена нижче:

Динаміка чисельності основних видів мисливських тварин (голів)

Види мисливських тварин

2007

2008

2009

2010

2011

Копитні

20354

21944

23294

26235

25324

Хутрові

91497

94689

66042

86495

85420

Пернаті

304198

3281941

69712

280182

277645

Аналіз динаміки чисельності основних видів мисливських тварин свідчить, що чисельність парнокопитних стабілізувалась і зростає з кожним роком.

Зниження чисельності оленя благородного в угіддях обласного управління лісового та мисливського господарства відбулося внаслідок того, що ДП «Радомишльське ЛМГ» відмовилося від угідь на користь ТОВ «КСК».

Стримує ріст чисельності дрібної дичини надмірна кількість лисиць в угіддях.

З метою вжиття дієвих заходів щодо регулювання чисельності хижих тварин, зокрема червоної лисиці, на території області впроваджено ряд організаційних і біотехнічних заходів, спрямованих на зменшення чисельності хижаків й випадків їх захворювання на сказ.

За звітний період усіма користувачами мисливських угідь було добуто 4981 гол. лисиці.

Протягом 2011 року користувачами мисливських угідь було добуто 50 вовків, у тому числі державними підприємствами Житомирського обласного управління лісового та мисливського господарства – 34, районними організаціями УТМР – 6, іншими – 10. Незважаючи на це, його чисельність залишається значною – 134 особини.

Аналіз використання лімітів користувачами мисливських угідь у сезоні полювання 2011-2012 р.р. свідчить, що ліміти не використано в повному обсязі .

Основними причинами неосвоєння лімітів є недостатня професійна майстерність мисливців.

Динаміку добування основних видів мисливських тварин наведено в таблиці:

Добування основних видів мисливських тварин

Рік

Види мисливських тварин

Затверджений ліміт добування

Добуто, гол.

Причина невикористання

1

2

3

5

7

2007

Олень благородний

27

6

Недостатня стрілецька підготовка мисливців

Олень

плямистий

13

13

Козуля

239

182

Кабан

555

373

2008

Олень

благородний

42

6

Олень

плямистий

14

14

Козуля

329

272

Кабан

674

375

2009

Олень благородний

39

11

Олень

плямистий

18

9

Козуля

335

263

Кабан

704

472

2010

Олень

благородний

25

10

Олень

плямистий

8

8

Козуля

550

369

Кабан

882

538

2011

Олень

благородний

35

17

Олень

плямистий

14

4

Козуля

631

440

Кабан

1115

641

Заходи щодо збереження тваринного світу

На виконання вимог законів України «Про тваринний світ», «Про мисливське господарство та полювання» та інших нормативних актів користувачами об’єктів тваринного світу вживаються відповідні заходи з його збереження, до яких належать такі:

- встановлення норм раціонального використання тварин;

- встановлення заборон і обмежень у використанні тварин;

- охорона середовища існування, умов розмноження і шляхів міграції тварин;

- попередження загибелі тварин при здійсненні виробничих процесів;

- створення об’єктів природно-заповідного фонду та виділення інших територій, що підлягають охороні;

- проведення виховної роботи серед населення області.

Постійна комісія рекомендує:

1. Інформацію першого заступника начальника державного управління охорони навколишнього природного середовища в Житомирській області Сіренького С.П. взяти до відома.

2. Державній екологічній інспекції у Житомирській області, Житомирському обласному управлінню лісового та мисливського господарства посилити контроль за дотриманням вимог чинного природоохоронного законодавства щодо збереження тваринного світу.

3. Користувачам мисливських угідь вжити відповідні організаційні та біотехнічні заходи, спрямовані на зменшення чисельності хижих тварин, зокрема червоної лисиці і їх захворювання на сказ.

4. Про хід виконання рекомендацій поінформувати постійну комісію до 28 грудня 2012 року.

Голова комісії                                                                          М.М. Олещенко

Останнє оновлення: П'ятниця, 22 березня 2013, 11:40

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr