Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію

1. Порядком відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію (далі Порядок) визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчим апаратом обласної ради за запитами на інформацію.

2. Порядок відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, застосовується у випадку, коли обласна рада є належним розпорядником інформації.

3. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно:

- запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес. Належність інформації до такої, що становить суспільний інтерес, встановлюється судом, якщо інше не передбачено законом;

- особі у разі надання інформації про неї.

4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Розмір відшкодування витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначається структурним підрозділом, у володінні якого знаходиться запитувана інформація.

До розміру відшкодування витрат на копіювання або друк (виготовлення) документів, що надаються за запитами на інформацію, також враховуються витрати, пов'язані зі скануванням або іншою комп'ютерною обробкою цих документів.

Витрати, пов'язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового зв'язку, включаються до рахунку на відшкодування витрат за діючими розцінками і тарифами, якщо інше не передбачено цим Порядком.

Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у відділеннях ВАТ «Ощадбанк».

5. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав оригінал документа, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим Порядком, відповідь надається в установлений законом строк.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав оригінал документа, що підтверджує оплату коштів, пов'язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється відповідальним структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію.

У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію не можна визначити заздалегідь, відповідальний структурний підрозділ виконавчого апарату обласної ради, зважаючи на значний обсяг відповіді за запитом на інформацію, надсилає запитувачу лист та рахунок, у якому зазначається часткова сума відшкодування витрат.

6. Відповідь на запит надається після отримання оригіналів документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов'язаних із наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов'язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію.

У разі ненадходження у місячний строк оригіналів документів, що підтверджують повну оплату витрат, у базі запитів на інформацію обласної ради робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію.

7. Відповіді за запитами на інформацію, що мають надаватися на платній основі, та надання їх пов'язане з використанням послуг поштового, зв'язку (крім листування засобами електронної пошти, а також листування поштою), надаються після сплати зазначених послуг.

8. Кошти, одержані як відшкодування фактичних витрат на копіювання або друку документів, що надаються за запитами на інформацію, залишаються у розпорядженні виконавчого апарату обласної ради як відшкодування фактичних витрат  шляхом відновлення відповідних касових видатків.

 


Останнє оновлення: П'ятниця, 10 серпня 2012, 14:16

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr