Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації


Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної ради

 

від 27.05.11  № 25 

Про заходи щодо забезпечення
доступу до публічної інформації

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому апараті обласної ради, керуючись статтею 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»:

1. Визначити :

1.1. Загальний відділ виконавчого апарату обласної ради відповідальним за реєстрацію у встановленому порядку і облік запитів на інформацію та за надання консультацій під час оформлення запитів на інформацію.

1.2. Відділ аналітичної роботи і контролю виконавчого апарату обласної ради, помічника голови обласної ради відповідальними за попередній розгляд, опрацювання, організацію доступу до публічної інформації, систематизацію, аналіз та контроль за своєчасним наданням відповідей на запити на інформацію, що надходять до обласної ради.

2. З метою спрощення процедури оформлення письмових запитів на інформацію, затвердити форму запиту на інформацію  згідно з додатком 1.

3. Затвердити інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію та отримання відповіді на інформаційний запит згідно з додатком 2.

4. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради Толочку І.М., начальнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради Харчуку О.В. визначити спеціальне місце для роботи запитувачів із документами, що містять публічну інформацію, їх копіями, обладнати його відповідною оргтехнікою.

5. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради Толочку І.М., начальнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради Харчуку О.В., начальнику відділу аналітичної роботи та контролю виконавчого апарату обласної ради Остапчук І.М., раднику голови обласної ради з питань зв’язків із громадськістю та засобами масової інформації Калтаєвій Д.Є., помічнику голови обласної ради Зубрицькій Р.М.:

5.1. Вести з метою доступу до публічної інформації та її збереження облік документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов'язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до них за запитами, оприлюднення зазначеної інформації на офіційному веб-сайті Житомирської обласної ради та внести пропозиції щодо створення інформаційного стенду обласної ради.

5.2. Запровадити облік запитів на інформацію на електронних та паперових носіях.

5.3. Забезпечувати своєчасне оприлюднення проектів рішень обласної ради, прийнятих рішень ради та розпоряджень голови обласної ради, а також систематичне і оперативне оприлюднення та оновлення інформації про діяльність обласної ради відповідно до розпорядження голови обласної ради від 25.01.11 № 6 „Про вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту обласної ради у мережі Інтернет”.

5.4. Забезпечити оприлюднення на офіційному веб-сайті обласної ради інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію.

5.5. Внести зміни до положень про відповідні відділи та посадових інструкцій працівників до 25.06.11, де передбачити здійснення функцій, визначених у даному розпорядженні.

6. Керуючому справами виконавчого апарату обласної ради  Толочку І.М. та начальнику загального відділу виконавчого апарату обласної ради Харчуку О.В. визначити перелік відомостей, що становлять службову інформацію, якою володіє обласна рада і яка використовується в обласній раді.

7. Заступнику начальника загального відділу, головному бухгалтеру виконавчого апарату обласної ради Слюсарь О.В. :

7.1. Після затвердження Кабінетом Міністрів України граничних норм витрат на копіювання та друк документів внести пропозиції щодо визначення розміру фактичних витрат на виготовлення виконавчим апаратом копій документів обсягом більш як 10 сторінок, що надаються при задоволенні запиту на інформацію, та порядку їх зарахування.

7.2. Внести пропозиції щодо забезпечення фінансування витрат, пов'язаних із виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації».

8. Першому заступнику голови обласної ради Арешонкову В.Ю. організувати проведення навчання працівників виконавчого апарату з питань забезпечення доступу до публічної інформації.

9. Ознайомити з даним розпорядженням всіх працівників виконавчого апарату обласної ради під розпис. 

10. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Арешонкова В.Ю. та керуючого справами виконавчого апарату обласної ради Толочка І.М.

 

Голова ради                                                                          Й.А. Запаловський


Останнє оновлення: П'ятниця, 10 серпня 2012, 14:16

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr