Відділ бухгалтерського обліку

Адреса: 10014 м.Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 1 
Посада Прізвище, ім'я, по батькові № телефону № кабінету
Начальник відділу, головний бухгалтер Слюсарь Ольга Василівна (0412) 47-46-55 208/1
Головний спеціаліст Єрьоміна Ірина Миколаївна

(0412) 47-46-55 208/1
Провідний спеціаліст Корнієцька Оксана Миколаївна (0412) 47-46-55 208/1

 
Основні функції та завдання відділу

Відділ бухгалтерського обліку виконавчого апарату обласної ради є структурним підрозділом виконавчого апарату Житомирської обласної ради.

Відділ утворюється для  забезпечення ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарського забезпечення діяльності обласної ради, формування та подання фінансової, бюджетної та іншої звітності, надання допомоги органам місцевого самоврядування у вирішенні питань, що належать до компетенції відділу.

Відділ безпосередньо підпорядковується голові обласної ради. Координує роботу відділу перший заступник голови обласної ради.

Відділ організовує і координує свою діяльність з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату обласної ради, департаментами, відділами та управліннями обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.

Основними завданнями відділу є:

Забезпечення організації та правильного ведення бухгалтерського обліку  фінансово-господарської діяльності обласної ради згідно із Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, іншими нормативними актами, складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової, бюджетної та іншої звітності у порядку, встановленому чинними нормативно-правовими актами.

Здійснення фінансово-господарського забезпечення діяльності депутатів обласної ради, працівників виконавчого апарату обласної ради, постійних комісій, сесій обласної ради та інших заходів, що плануються обласною радою та проводяться за її участі.

Відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідні для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями), фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами обласної ради.

Забезпечення поточного контролю за наявністю та використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів.

Здійснення контролю за економним і раціональним використанням бюджетних коштів і матеріальних цінностей обласної ради.

Останнє оновлення: Вівторок, 15 вересня 2015, 15:26

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr