Управління майном

Адреса: 10014 м.Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 12
Посада Прізвище, ім'я, по батькові № телефону № кабінету
Начальник управління Казьмірик Володимир Іванович (0412) 47-51-24 205м
Заступник начальника управління Кравчук Ніла Михайлівна (0412) 47-51-23 201м
Консультант Романець Таїсія Вікторівна (0412) 42-19-22 207м

Провідний спеціаліст

Трегуб Лариса Миколаївна (0412) 22-29-92 204м
Головний спеціаліст Серафимович Лідія Олександрівна Телефакс
(0412) 22-09-42
204м
Латашевич Андрій Андрійович (0412) 42-19-22 207м
Хижняк Tетяна Василівна (0412) 22-29-92 204м

 

Основні функції та завдання відділу

Відділ з питань спільної власності територіальних громад виконавчого апарату Житомирської обласної ради (далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого апарату обласної ради.

Відділ створений для реалізації повноважень обласної ради у сфері управління майном, яке передане до комунальної власності області, а також набуте на інших законних підставах і є спільною власністю територіальних громад сіл, селищ, міст області.

Відділ організовує і координує свою діяльність з іншими структурними підрозділами виконавчого апарату, відділами та управліннями обласної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування.

Основними завданнями відділу є:

1. Здійснення контролю за ефективністю використання і збереження майна спільної власності територіальних громад області.

2. Розроблення проектів нормативно-правових актів обласної ради з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

3. Здійснення методичних консультацій з питань управління майном спільної власності територіальних громад області.

4. Вивчення  сучасного стану і тенденцій вітчизняної, зарубіжної систем щодо управління спільною власністю територіальних громад, проблем нормативно-правового забезпечення.

5. Здійснення аналізу фінансово-господарської діяльності підприємств, що перебувають у спільній власності територіальних громад області, вивчення питання ефективності використання ними майна, що перебуває у них на балансі.

6. Надання пропозицій з питань створення, припинення підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області.

7. Участь у роботі  комісій з питань створення, припинення (злиття, приєднання, поділ, перетворення, ліквідація) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області та інших комісій обласної ради.

8.  Надання пропозицій з питань передачі в оренду майна спільної власності територіальних громад області.

9. Надання консультацій щодо оренди майна спільної власності територіальних громад області.

10. Підготовка проектів договорів оренди  цілісних майнових комплексів (ЦМК) – об’єктів спільної власності територіальних громад, орендодавцем яких виступає обласна рада.

11. Ведення обліку договорів оренди ЦМК,  контроль за дотриманням умов та   своєчасним переукладанням цих договорів.

12. Опрацювання та надання на розгляд постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності матеріалів стосовно надання пільг з орендної плати, підготовка відповідних проектів рішень.

13. Надання пропозицій (висновків) щодо погодження проведення орендарями реконструкції, технічного переоснащення, поліпшення орендованих приміщень спільної власності територіальних громад області.

14. Контроль за відповідністю чинному законодавству, рішенням обласної ради статутів (положень) підприємств, установ, організацій спільної власності територіальних громад області та дотриманням норм, передбачених цими статутами.

15. Здійснення контролю за дотриманням умов контрактів з керівниками підприємств, установ і організацій спільної власності територіальних громад області, підготовка пропозицій щодо продовження або розірвання контрактів із керівниками підприємств.

16. Здійснення організації проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника підприємства установи, організації спільної власності територіальних громад області.

17. У період між сесіями обласної ради підготовка матеріалів про звільнення у виняткових випадках керівників підприємств спільної власності територіальних громад області та призначення виконуючими обов’язки керівників підприємств на розгляд постійної комісії обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

18. Ведення обліку підприємств, установ, наявного нерухомого майна спільної власності територіальних громад  області.

19. Проведення, за дорученням обласної ради, інвентаризації майна окремих об’єктів спільної власності територіальних громад  області.

20. Здійснення контролю за станом  виготовлення свідоцтв про право власності та державних актів на право постійного користування земельною ділянкою.

21. Надання пропозицій щодо приватизації майна спільної власності територіальних громад області.

22. Надання пропозицій щодо передачі майна в державну, комунальну власність, з балансу одного об’єкта на баланс іншого об’єкта спільної власності територіальних громад області.

23. Підготовка проектів розпоряджень голови обласної ради щодо утворення комісій з питань приймання-передачі об'єктів, визначення порядку їх роботи та умов передачі об'єктів згідно із законодавством України.

24. Підготовка проектів рішень та рішень обласної ради, розпоряджень голови обласної ради для оприлюднення їх на веб-сайті обласної ради в терміни, передбачені чинним законодавством.

25. За дорученням голови обласної ради, здійснення інших, передбачених законодавством України, повноважень щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад області

Останнє оновлення: П'ятниця, 02 жовтня 2015, 14:57

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr