Організаційний відділ

 

Адреса: 10014 м.Житомир, м-н ім. С.П. Корольова, 1 
Посада Прізвище, ім'я, по батькові № телефону № кабінету
Начальник відділу Глушенко Микола Дмитрович (0412) 47-45-23  112/1
Заступник начальника відділу Павлусенко Тетяна Петрівна (0412) 22-19-48 111
Консультант з питань діяльності постійних комісій Кравченко Анжела Петрівна (0412) 22-49-96 112/2
Троцька Раїса Миколаївна (0412) 22-19-48 111
Бабич Жанна Валеріївна (0412) 22-06-71 117
Консультант з питань
адміністративно-територіального устрою,
виборів та референдумів 
Ткачук Світлана Сергіївна (0412) 47-43-21 112/2
Головний спеціаліст  Вакансія (0412) 47-45-36 113

 

Основними завданнями відділу є:

1. Організаційне забезпечення діяльності обласної ради, надання допомоги депутатам, постійним комісіям, фракціям у реалізації ними своїх повноважень, надання депутатам необхідної інформації, забезпечення контролю за виконанням депутатських запитів; підготовка пропозицій щодо Регламенту роботи обласної ради, здійснення координаційної роботи з його дотримання; підготовка пропозицій щодо планування роботи обласної ради, постійних комісій.

2. Організаційна підготовка та проведення пленарних засідань обласної ради, засідань президії, постійних, тимчасових контрольних комісій обласної ради, інших її органів; формування проекту порядку денного сесії обласної ради, своєчасне забезпечення депутатів обласної ради необхідними матеріалами та проектами рішень з питань, що вносяться на розгляд обласної ради.

3. Підготовка проектів рішень обласної ради та розпоряджень голови обласної ради з питань, що належать до компетенції відділу.

4. Узагальнення пропозицій і зауважень, висловлених депутатами на сесіях, затвердження заходів по їх виконанню; підготовка інформації про хід виконання рішень обласної ради, реалізацію пропозицій, зауважень і звернень депутатів.

5. Сприяння здійсненню обласною радою, її виконавчим апаратом взаємодії і зв’язків з територіальними громадами, органами та посадовими особами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади.

6. Забезпечення підготовки та здійснення заходів, які проводяться головою обласної ради, першим заступником, заступником голови ради; організація проведення семінарів, нарад заступників голів районних рад, керуючих справами, начальників організаційних відділів, навчання працівників органів місцевого самоврядування згідно з угодами між обласною радою, районними, міськими радами.

7. Вивчення, узагальнення та поширення кращого досвіду діяльності органів місцевого самоврядування області, постійних комісій, депутатів та органів самоорганізації населення.

8. Підготовка матеріалів до засідань Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові обласної ради.

9. Оприлюднення інформації про діяльність обласної  ради, її постійних комісій та депутатів шляхом висвітлення їх діяльності в засобах масової інформації, на веб-сайті обласної ради в терміни, передбачені чинним законодавством, а саме:

- перелік питань, які вносяться до порядку денного сесій обласної ради, засідань президії, постійних комісій обласної  ради;

- проекти рішень та рішення обласної ради;

- розпорядження голови обласної ради;

- рекомендації постійних комісій;

- довідкова інформація про депутатів обласної ради та депутатські фракції;

- інформація про проведення Єдиного дня депутата в області.

10. Підготовка і внесення на розгляд ради пропозицій щодо питань адміністративно-територіального устрою області; ведення обліку адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, підготовка статистичних звітів про адміністративно-територіальний устрій.

11. Сприяння обласній виборчій комісії у здійсненні нею своїх повноважень з підготовки та проведення виборів депутатів обласної ради, окружним і дільничним виборчим комісіям в організації і проведенні виборів Президента України, народних депутатів України, референдумів, підготовці документів з питань виборів на розгляд ради.

12. Підготовка розпоряджень голови ради про нагородження відзнаками обласної ради.

13. Підготовка інформації про дні народження народних депутатів України, депутатів обласної ради, ювілейних дат голів районних рад та їх заступників, міських, селищних, сільських голів та секретарів рад.

14. Виконання оперативних доручень голови обласної ради, першого заступника та заступника голови ради, керуючого справами.

 
 

Останнє оновлення: Середа, 16 вересня 2015, 10:26

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr