ПОЛОЖЕННЯ про президію обласної ради


Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Друга сесія                                                                                        VІ скликання
від  14.12.10           №  15

 

Про утворення президії
обласної ради VI скликання

 

Відповідно до статей 43 та 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Утворити президію обласної ради згідно з додатком 1.

2. Затвердити Положення про президію обласної ради згідно з додатком 2.

3. Визнати такими, що втратили чинність рішення обласної ради від 14.07.06 № 38 "Про утворення президії обласної ради", від 26.06.08 № 606 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.07.06 № 38 "Про утворення президії обласної ради", від 11.05.10 № 1110 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 26.06.08 № 606 "Про внесення змін до рішення обласної ради від 14.07.06 № 38 "Про утворення президії обласної ради".


 

Голова ради                                                                        Й.А. Запаловський

ПОЛОЖЕННЯ

про президію обласної ради

І. Загальні засади

1. Президія обласної ради (надалі - президія) є дорадчим органом, що утворюється відповідно до статті 57 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", яка на підставі рекомендацій і висновків постійних комісій обласної ради попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації до проектів рішень із питань, що передбачається внести на розгляд ради.

2. Президія ради утворюється радою і в своїй діяльності підзвітна раді. До складу президії входять за посадою: голова ради, перший заступник голови ради, заступник голови ради, голови постійних комісій ради, уповноважені представники депутатських фракцій та груп.

3. У своїй діяльності президія керується Конституцією України, Законом України "Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законодавчими актами, Регламентом роботи обласної ради, а також цим Положенням.

4. Президію очолює голова обласної ради, а у разі його відсутності – перший заступник голови ради, заступник голови ради, який виконує обов'язки голови ради.

5. Положення про президію затверджується обласною радою, зміни і доповнення до нього вносяться обласною радою на її пленарному засіданні.

II. Організація роботи президії обласної ради

1. Президія здійснює свою роботу у формі засідань.

2. Засідання президії скликаються головою обласної ради при необхідності, але не менше одного разу в квартал.

3. На засіданнях президії мають право бути присутніми за посадою: заступник керуючого справами, начальник організаційного відділу, начальник відділу юридичної та кадрової роботи, начальник відділу з питань спільної власності територіальних громад, начальник загального відділу, завідувач сектору земельних відносин виконавчого апарату обласної ради, помічники голови обласної ради, першого заступника та заступника голови обласної ради, радник голови ради з питань організаційного, правового, аналітичного забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів та особа, яка забезпечує ведення протоколу.

4. На запрошення голови обласної ради на засіданні президії можуть бути присутніми представники обласної державної адміністрації, інших органів виконавчої влади, представники органів місцевого самоврядування, інші особи.

5. Засідання президії є правомочним за умови присутності на ньому більше половини  членів її загального складу.

6. Президія приймає рішення, які мають дорадчий характер. Рішення вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало не менше половини фактичного складу президії, і підписується головуючим на її засіданні.

У разі рівності голосів, вирішальним вважається голос головуючого на засіданні. Окремі рішення, пропозиції президії вносяться на розгляд ради для прийняття рішення. За пропозицією президії питання може бути внесено на розгляд постійних комісій обласної ради.

7. Засідання президії веде голова обласної ради, у разі його відсутності – перший заступник, заступник голови обласної ради, який виконує обов'язки голови.

8. Організаційно-технічне забезпечення роботи президії покладається на виконавчий апарат обласної ради.

9. Під час засідання президії ведеться протокол, який підписує голова обласної ради, або перший заступник, заступник голови обласної ради, який виконує обов'язки голови.

III. Повноваження президії обласної ради

Президія обласної ради:

1. Узгоджує, у разі необхідності, пропозиції щодо питань, які вносяться на розгляд обласної ради, а також організації роботи з підготовки сесій, вносить пропозиції щодо порядку денного сесії, організації її роботи.

2. На президії можуть розглядатися інші питання місцевого самоврядування та прийматися відповідні рекомендації. Ці рекомендації можуть направлятись в органи місцевого самоврядування, органи виконавчої влади та інші органи.

3. Координує діяльність депутатів, постійних комісій при підготовці питань, які вносяться на розгляд обласної ради, контролює хід виконання прийнятих нею рішень, у тому числі запитів, наданих депутатами на сесії ради.

4. Вивчає і вносить пропозиції щодо поліпшення взаємодії обласної ради з трудовими колективами підприємств, організацій, установ, територіальними громадами та органами місцевого самоврядування.

5. Спільно з обласною державною адміністрацією аналізує і вживає заходів щодо реалізації пропозицій депутатів обласної ради.

6. Вивчає, узагальнює і розповсюджує досвід роботи постійних комісій і депутатів обласної ради.

Спільно з постійною комісією обласної ради з питань регламенту, депутатської етики та місцевого самоврядування аналізує і розглядає на засіданнях причини низької ефективності діяльності окремих постійних комісій і депутатів обласної ради.

7. Президія обласної ради має право створювати робочі групи з числа депутатів і спеціалістів для вивчення питань порядку денного сесії, підготовки висновків і проектів рішень. Після подання матеріалів такі групи припиняють свої повноваження.

8. Сприяє діяльності депутатських фракцій.


Останнє оновлення: П'ятниця, 10 серпня 2012, 14:16

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr