Рекомендації про стан впровадження інклюзивної освіти в Житомирській області

 
trizyb1
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з гуманітарних питань
10014 м.Житомир, майдан  ім. С.П.Корольова, 1, тел. 47-45-23


Від     20.05.15        № 42


Рекомендації
про стан впровадження інклюзивної освіти в Житомирській області

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника відділу загальної середньої та дошкільної освіти, інтернатних закладів та соціального захисту управління освіти облдержадміністрації Романько Т.В., виступи депутатів обласної ради, постійна комісія відмічає, що в області впроваджується інклюзивна освіта.
За нинішніх соціально-економічних умов у сучасній освітній системі все більш важлива роль відводиться інклюзивній моделі освіти, яка проявляється в різноманітних формах спільного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами та їх однолітків.
Поняття інтеграція (integration) визначають як зусилля, спрямовані на введення дітей у регулярний освітній простір. Однією з форм інтеграції є навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл.
За даними Всеукраїнської організації охорони здоров’я, лише 20 % народжених дітей умовно вважаються здоровими, інші - або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або займають стан між здоров’ям і хворобою.
За останні роки кількість дітей, які потребують корекції стану здоров’я, значно зросла. Лише у дошкільному віці 32 % дітей мають різні природу і ступінь мовленнєвих порушень, 18 % - затримку психічного розвитку, 6 % - легкий і більш виражений ступінь розумового недорозвитку. Частина дітей має емоційні розлади, порушення поведінки, спілкування тощо.
Тому проблема інклюзивного навчання, що передбачає подолання існуючих стереотипів щодо навчання дітей із різними порушеннями психофізичного розвитку з їхніми здоровими однолітками та необхідність розробки механізмів впровадження базової Концепції розвиту інклюзивного навчання в Україні у відповідності до основних міжнародних документів, набуває досить важливого значення.
Стратегічним орієнтиром для здійснення модернізації освіти, її інноваційного розвитку є Конвенція про права інвалідів, прийнята Генеральною асамблеєю ООН і ратифікована Україною 16 грудня 2009 року.
Основними завданнями інклюзивної освіти є:
- забезпечення права дітей та молоді на отримання освіти в умовах дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів у комплексному поєднанні із корекційно-реабілітаційними заходами;
- різносторонній розвиток індивідуальності на основі виявлення задатків і здібностей емоційно-вольової сфери;
- виховання у дітей та молоді любові до праці, здійснення професійної орієнтації та допрофесійної підготовки, створення умов їх життєвого та професійного самовизначення, соціальної реабілітації;
- забезпечення в процесі навчання і виховання системи психолого-педагогічного супроводу, соціальної підтримки.
Законами України "Про дошкільну освіту", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу школу", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за особами з інвалідністю закріплюється право та встановлюються гарантії на отримання освіти на рівні, який відповідає здібностям, можливостям, бажанням та інтересам із врахування медичних показань та протипоказань до вступу в трудову діяльність.
З прийняттям ряду нормативно-правових документів, у першу чергу - постанови Кабінету Міністрів України № 872, якою було затверджено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх закладах, в області розпочалося інтенсивне впровадження інклюзивного навчання у школах.
Перші інклюзивні класи були відкриті у 2012 році у приватних школах м. Житомира "Всесвіт" і "Сяйво".
У 2015 році у загальноосвітніх закладах області вже функціонує 119 інклюзивних класів, якими охоплено 125 учнів з особливими освітніми потребами. В інклюзивних класах працює 108 асистентів вчителів.
Серед учнів, охоплених інклюзивною освітою, майже 90 % складають діти з вадами психологічного розвитку (затримка психічного розвитку, розумова відсталість).
В цілому у загальноосвітніх закладах області навчається 653 учні, що потребують корекції фізичного або розумового розвитку (без спецшкіл-інтернатів), з них на індивідуальному навчанні - 356 дітей.
На індивідуальному навчанні перебувають діти з найбільш важкими, здебільшого комплексними захворюваннями, що часто унеможливлює їх навчання безпосередньо у закладі освіти. Водночас, введення інклюзії дало змогу частину дітей вивести з індивідуального навчання на дому, створити умови для їх соціальної адаптації та інтегрувати у дитяче середовище в навчальних закладах. За останні три роки частка таких дітей становить близько 50 % від загальної кількості охоплених інклюзією.
Інтенсивне запровадження інклюзивного навчання в області стало можливим завдяки серйозним організаційним Заходам, проведеним місцевими органами управління освітою, потужному методичному супроводу, розумінню та фаховому розв’язанню проблем керівниками тих навчальних закладів, де створювались інклюзивні класи.
Особлива роль у ранньому виявленні, обстеженні та наданні корекційної допомоги дітям з особливими потребами, формуванні системи інклюзивної освіти належить обласній психолого-медико-педагогічній консультації. На сьогодні - це одна з найкращих установ такого типу в Україні.
Створенню належних умов для роботи ОПМПК сприяло виділення окремого приміщення. На реконструкцію приміщень та облаштування консультації з обласного бюджету було спрямовано 784,2 тис. грн.. До штату ОПМПК введено додаткові посади лікаря-невролога та консультанта-вчителя-дефектолога. Сьогодні у штаті ОПМПК 13 спеціалістів.
Щороку збільшуються масштаби проведеної консультацією роботи. Якщо у 2013 році ОПМПК було обстежено 4,2 тис. дітей, то 2014 р. - вже понад 7 тис.  3 тис. обстежених дітей мають складні вади.
Розвитку та становленню інклюзивної освіти, створенню умов для фахової роботи педагогів, що працюють в інклюзивних класах, значною мірою сприяє методичне забезпечення даного процесу.
Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, обласною психолого-медико-педагогічній консультацією проводиться системна робота з педагогічними кадрами. У ОІППО розроблено 3 програми для підвищення кваліфікації педпрацівників, що працюють в інклюзивних класах. З 2014 року розпочато підвищення кваліфікації асистентів вчителів. Протягом двох останніх років проведено ряд семінарів для спеціалістів та методистів відділів освіти з проблем впровадження інклюзивної освіти. Періодично проходять засідання круглих столів, творчих груп, науково-практичних конференцій на тему: "Сучасні підходи до організації інклюзивного освітнього простору".
Отже, у системі загальної середньої освіти області в основному забезпечується реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти через систему інклюзивного навчання.
На часі запровадження інклюзії у дошкільних навчальних закладах.
У дошкільній галузі накопичено значний досвід роботи по навчанню дітей з особливими потребами, у т. ч. шляхом включення дітей з обмеженнями фізичними можливостями в дошкільні навчальні заклади загального розвитку.
З метою ранньої реабілітації в області працює 2 дошкільні навчальні заклади і 192 групи компенсуючого типу. 1063 дитини з особливими потребами виховуються у ДНЗ в групах загального розпитку.
Органами управління освітою, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, обласною психолого-медико-педагогічною консультацією проводиться широка роз’яснювальна та методична робота серед педагогів навчальних закладів, батьків, громадськості.
Водночас, ряд причин не лише стримують впровадження інклюзивної освіти, а й не дають змоги у повному обсязі реалізувати право дітей з особливими потребами на якісну освіту.
Найбільшою проблемою є те, що у містах і районах області не створені психолого-медико-педагогічні консультації, які функціонують на постійній основі. Особливу тривогу викликає стан справ, що склався у містах обласного підпорядкування, де своєчасного виявлення та обстеження потребує найбільша кількість дітей.
Так, лише по місту Житомиру обласною ПМПК обстежується щорічно понад 2 тис. дітей (35-40% від загальної кількості). Водночас, раннього виявлення та обстеження потребує значно більша кількість дітей.
Незважаючи на неодноразові звернення обласної державної адміністрації до міських голів щодо сприяння створенню та забезпеченню діяльності міських ПМПК на постійній основі, в області дане питання залишається не розв’язаним. До прикладу, у м. Житомирі протягом трьох років відтерміновували створення міської ПМПК, а недавно було прийнято рішення про недоцільність такого структурного підрозділу у місті.
Ситуація ускладнюється ще і тим, що у ряді районів під загрозу скорочення потрапляють логопеди (чи не єдині спеціалісти в освіті, які можуть працювати у напрямку корекції вад розвитку). Через відсутність вчителів з дефектологічною освітою (особливо у сільських районах області), діти, які перебувають на інклюзивному навчанні, не отримують корекційно-розвиткову допомогу, яка передбачена навчальними планами.
Серед проблем - незабезпеченість повної доступності до приміщень навчальних закладів осіб з обмеженими можливостями.
Мають місце проблеми, які стримують запровадження інклюзивної освіти у дошкіллі. Головна з них - відсутність відповідного нормативного документу, який визначає порядок організації, функціонування та фінансування інклюзивних груп у ДНЗ.
За умови недостатності місць у дитячих садках (особливо у міській місцевості) матимуть місце проблеми у розвантаженні груп, де будуть діти з особливими потребами (до 15 чол.).
Дані питання належать до сфери повноважень місцевих органів влади і потребують термінового розв’язання.
Адже інклюзивна освіта дітей з вадами розвитку - це їх чи не єдина можливість жити в середовищі своїх здорових однолітків, брати участь у житті навчального закладу, привчатись таким чином до активного життя у соціумі. Їхні ж однокласники вчаться толерантно сприймати людей з особливими потребами і ставитися до них як до рівних.
Інклюзивне навчання у загальноосвітніх навчальних закладах відображає одну з головних демократичних світових ідей - усі діти є цінними і активними членами суспільства. Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, яка передбачає медико-соціальний та психолого-педагогічний супровід. Головне ж у цьому процесі те, що дитина з вадами розвитку вчиться життєдіяльності в оточенні здорових дітей, що формує спрямованість до повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності, підвищення якості власного життя.

    Виходячи із вищезазначеного, постійна комісія рекомендує:

1. Інформацію заступника начальника відділу загальної середньої та дошкільної освіти, інтернатних закладів та соціального захисту управління освіти облдержадміністрації Романько Т.В. взяти до відома.
2. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування:
- відповідно до Положення про центральну та республіканську, обласні районні(міські) психолого-медико-педагогічні консультації сприяти створенню на постійній основі районних та міських психолого-медико-педагогічні консультації;
- забезпечити функціонування логопедичних пунктів, збереження кадрів вчителів-логопедів, дефектологів.
3. Органам управління освітою міст і районів:
- забезпечити повну доступність до закладів освіти особам з вадами фізичного та (або) розумового розвитку;
- створити необхідні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах;
- забезпечити впровадження інклюзивної освіти дітей з вадами розвитку у дошкільних навчальних закладах;
- забезпечити якісну фахову підготовку педагогів, які працюють в інклюзивних класах, групах;
- активізувати роз’яснювальну роботу з батьками, громадськістю щодо особливостей інклюзивної освіти;
- широко висвітлювати проблеми та результати використання інклюзивної освіти у засобах масової інформації.
4. Про хід виконання рекомендації поінформувати постійну комісію до 01.10.2015 року.Голова постійної комісії                                                  О.Ю. Шадурська


 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

Постійна комісія з гуманітарних питань

10014 м.Житомир, майдан  ім. С.П.Корольова, 1, тел. 47-45-23

 

 

Від    20.05.15               № 42

 

 

Рекомендації

про стан впровадження інклюзивної освіти в Житомирській області

 

Заслухавши та обговоривши інформацію заступника начальника відділу загальної середньої та дошкільної освіти, інтернатних закладів та соціального захисту управління освіти облдержадміністрації Романько Т.В., виступи депутатів обласної ради, постійна комісія відмічає, що в області впроваджується інклюзивна освіта.

За нинішніх соціально-економічних умов у сучасній освітній системі все більш важлива роль відводиться інклюзивній моделі освіти, яка проявляється в різноманітних формах спільного навчання та виховання дітей з особливими освітніми потребами та їх однолітків.

Поняття інтеграція (integration) визначають як зусилля, спрямовані на введення дітей у регулярний освітній простір. Однією з форм інтеграції є навчання дітей з особливими освітніми потребами в інклюзивних класах загальноосвітніх шкіл.

За даними Всеукраїнської організації охорони здоров’я, лише 20 % народжених дітей умовно вважаються здоровими, інші - або страждають порушеннями психофізичного розвитку, або займають стан між здоров’ям і хворобою.

За останні роки кількість дітей, які потребують корекції стану здоров’я, значно зросла. Лише у дошкільному віці 32 % дітей мають різні природу і ступінь мовленнєвих порушень, 18 % - затримку психічного розвитку, 6 % - легкий і більш виражений ступінь розумового недорозвитку. Частина дітей має емоційні розлади, порушення поведінки, спілкування тощо.

Тому проблема інклюзивного навчання, що передбачає подолання існуючих стереотипів щодо навчання дітей із різними порушеннями психофізичного розвитку з їхніми здоровими однолітками та необхідність розробки механізмів впровадження базової Концепції розвиту інклюзивного навчання в Україні у відповідності до основних міжнародних документів, набуває досить важливого значення.

Стратегічним орієнтиром для здійснення модернізації освіти, її інноваційного розвитку є Конвенція про права інвалідів, прийнята Генеральною асамблеєю ООН і ратифікована Україною 16 грудня 2009 року.

Основними завданнями інклюзивної освіти є:

- забезпечення права дітей та молоді на отримання освіти в умовах дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних та вищих навчальних закладів у комплексному поєднанні із корекційно-реабілітаційними заходами;

- різносторонній розвиток індивідуальності на основі виявлення задатків і здібностей емоційно-вольової сфери;

- виховання у дітей та молоді любові до праці, здійснення професійної орієнтації та допрофесійної підготовки, створення умов їх життєвого та професійного самовизначення, соціальної реабілітації;

- забезпечення в процесі навчання і виховання системи психолого-педагогічного супроводу, соціальної підтримки.

Законами України "Про дошкільну освіту", "Про освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу школу", "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" за особами з інвалідністю закріплюється право та встановлюються гарантії на отримання освіти на рівні, який відповідає здібностям, можливостям, бажанням та інтересам із врахування медичних показань та протипоказань до вступу в трудову діяльність.

З прийняттям ряду нормативно-правових документів, у першу чергу - постанови Кабінету Міністрів України № 872, якою було затверджено Порядок організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх закладах, в області розпочалося інтенсивне впровадження інклюзивного навчання у школах.

Перші інклюзивні класи були відкриті у 2012 році у приватних школах м. Житомира "Всесвіт" і "Сяйво".

У 2015 році у загальноосвітніх закладах області вже функціонує 119 інклюзивних класів, якими охоплено 125 учнів з особливими освітніми потребами. В інклюзивних класах працює 108 асистентів вчителів.

Серед учнів, охоплених інклюзивною освітою, майже 90 % складають діти з вадами психологічного розвитку (затримка психічного розвитку, розумова відсталість).

В цілому у загальноосвітніх закладах області навчається 653 учні, що потребують корекції фізичного або розумового розвитку (без спецшкіл-інтернатів), з них на індивідуальному навчанні - 356 дітей.

На індивідуальному навчанні перебувають діти з найбільш важкими, здебільшого комплексними захворюваннями, що часто унеможливлює їх навчання безпосередньо у закладі освіти. Водночас, введення інклюзії дало змогу частину дітей вивести з індивідуального навчання на дому, створити умови для їх соціальної адаптації та інтегрувати у дитяче середовище в навчальних закладах. За останні три роки частка таких дітей становить близько 50 % від загальної кількості охоплених інклюзією.

Інтенсивне запровадження інклюзивного навчання в області стало можливим завдяки серйозним організаційним Заходам, проведеним місцевими органами управління освітою, потужному методичному супроводу, розумінню та фаховому розв’язанню проблем керівниками тих навчальних закладів, де створювались інклюзивні класи.

Особлива роль у ранньому виявленні, обстеженні та наданні корекційної допомоги дітям з особливими потребами, формуванні системи інклюзивної освіти належить обласній психолого-медико-педагогічній консультації. На сьогодні - це одна з найкращих установ такого типу в Україні.

Створенню належних умов для роботи ОПМПК сприяло виділення окремого приміщення. На реконструкцію приміщень та облаштування консультації з обласного бюджету було спрямовано 784,2 тис. грн.. До штату ОПМПК введено додаткові посади лікаря-невролога та консультанта-вчителя-дефектолога. Сьогодні у штаті ОПМПК 13 спеціалістів.

Щороку збільшуються масштаби проведеної консультацією роботи. Якщо у 2013 році ОПМПК було обстежено 4,2 тис. дітей, то 2014 р. - вже понад 7 тис.  3 тис. обстежених дітей мають складні вади.

Розвитку та становленню інклюзивної освіти, створенню умов для фахової роботи педагогів, що працюють в інклюзивних класах, значною мірою сприяє методичне забезпечення даного процесу.

Обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, обласною психолого-медико-педагогічній консультацією проводиться системна робота з педагогічними кадрами. У ОІППО розроблено 3 програми для підвищення кваліфікації педпрацівників, що працюють в інклюзивних класах. З 2014 року розпочато підвищення кваліфікації асистентів вчителів. Протягом двох останніх років проведено ряд семінарів для спеціалістів та методистів відділів освіти з проблем впровадження інклюзивної освіти. Періодично проходять засідання круглих столів, творчих груп, науково-практичних конференцій на тему: "Сучасні підходи до організації інклюзивного освітнього простору".

Отже, у системі загальної середньої освіти області в основному забезпечується реалізація прав дітей з особливими освітніми потребами на здобуття освіти через систему інклюзивного навчання.

На часі запровадження інклюзії у дошкільних навчальних закладах.

У дошкільній галузі накопичено значний досвід роботи по навчанню дітей з особливими потребами, у т. ч. шляхом включення дітей з обмеженнями фізичними можливостями в дошкільні навчальні заклади загального розвитку.

З метою ранньої реабілітації в області працює 2 дошкільні навчальні заклади і 192 групи компенсуючого типу. 1063 дитини з особливими потребами виховуються у ДНЗ в групах загального розпитку.

Органами управління освітою, обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти, обласною психолого-медико-педагогічною консультацією проводиться широка роз’яснювальна та методична робота серед педагогів навчальних закладів, батьків, громадськості.

Водночас, ряд причин не лише стримують впровадження інклюзивної освіти, а й не дають змоги у повному обсязі реалізувати право дітей з особливими потребами на якісну освіту.

Найбільшою проблемою є те, що у містах і районах області не створені психолого-медико-педагогічні консультації, які функціонують на постійній основі. Особливу тривогу викликає стан справ, що склався у містах обласного підпорядкування, де своєчасного виявлення та обстеження потребує найбільша кількість дітей.

Так, лише по місту Житомиру обласною ПМПК обстежується щорічно понад 2 тис. дітей (35-40% від загальної кількості). Водночас, раннього виявлення та обстеження потребує значно більша кількість дітей.

Незважаючи на неодноразові звернення обласної державної адміністрації до міських голів щодо сприяння створенню та забезпеченню діяльності міських ПМПК на постійній основі, в області дане питання залишається не розв’язаним. До прикладу, у м. Житомирі протягом трьох років відтерміновували створення міської ПМПК, а недавно було прийнято рішення про недоцільність такого структурного підрозділу у місті.

Ситуація ускладнюється ще і тим, що у ряді районів під загрозу скорочення потрапляють логопеди (чи не єдині спеціалісти в освіті, які можуть працювати у напрямку корекції вад розвитку). Через відсутність вчителів з дефектологічною освітою (особливо у сільських районах області), діти, які перебувають на інклюзивному навчанні, не отримують корекційно-розвиткову допомогу, яка передбачена навчальними планами.

Серед проблем - незабезпеченість повної доступності до приміщень навчальних закладів осіб з обмеженими можливостями.

Мають місце проблеми, які стримують запровадження інклюзивної освіти у дошкіллі. Головна з них - відсутність відповідного нормативного документу, який визначає порядок організації, функціонування та фінансування інклюзивних груп у ДНЗ.

За умови недостатності місць у дитячих садках (особливо у міській місцевості) матимуть місце проблеми у розвантаженні груп, де будуть діти з особливими потребами (до 15 чол.).

Дані питання належать до сфери повноважень місцевих органів влади і потребують термінового розв’язання.

Адже інклюзивна освіта дітей з вадами розвитку - це їх чи не єдина можливість жити в середовищі своїх здорових однолітків, брати участь у житті навчального закладу, привчатись таким чином до активного життя у соціумі. Їхні ж однокласники вчаться толерантно сприймати людей з особливими потребами і ставитися до них як до рівних.

Інклюзивне навчання у загальноосвітніх навчальних закладах відображає одну з головних демократичних світових ідей - усі діти є цінними і активними членами суспільства. Інклюзія означає розкриття кожного учня за допомогою освітньої програми, яка передбачає медико-соціальний та психолого-педагогічний супровід. Головне ж у цьому процесі те, що дитина з вадами розвитку вчиться життєдіяльності в оточенні здорових дітей, що формує спрямованість до повноцінного життя, до усвідомлення власної спроможності, підвищення якості власного життя.

 

         Виходячи із вищезазначеного, постійна комісія рекомендує:

 

1. Інформацію заступника начальника відділу загальної середньої та дошкільної освіти, інтернатних закладів та соціального захисту управління освіти облдержадміністрації Романько Т.В. взяти до відома.

2. Органам виконавчої влади та місцевого самоврядування:

- відповідно до Положення про центральну та республіканську, обласні районні(міські) психолого-медико-педагогічні консультації сприяти створенню на постійній основі районних та міських психолого-медико-педагогічні консультації;

- забезпечити функціонування логопедичних пунктів, збереження кадрів вчителів-логопедів, дефектологів.

3. Органам управління освітою міст і районів:

- забезпечити повну доступність до закладів освіти особам з вадами фізичного та (або) розумового розвитку;

- створити необхідні умови для навчання дітей з особливими освітніми потребами у інклюзивних класах;

- забезпечити впровадження інклюзивної освіти дітей з вадами розвитку у дошкільних навчальних закладах;

- забезпечити якісну фахову підготовку педагогів, які працюють в інклюзивних класах, групах;

- активізувати роз’яснювальну роботу з батьками, громадськістю щодо особливостей інклюзивної освіти;

- широко висвітлювати проблеми та результати використання інклюзивної освіти у засобах масової інформації.

4. Про хід виконання рекомендації поінформувати постійну комісію до 01.10.2015 року.

 

 

 

Голова постійної комісії                                                  О.Ю. Шадурська

 

Останнє оновлення: Середа, 27 травня 2015, 16:20

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr