Положення про Житомирську обласну краєзнавчу премію

 ПОЛОЖЕННЯ
про Житомирську обласну краєзнавчу премію
( затверджено рішенням обласної ради від 22.03.12 № 493,
зі змінами, внесеними рішенням обласної ради від 12.06.13 № 931)

1. Житомирська обласна краєзнавча премія (надалі - Премія) засновується обласною радою та присуджується щороку на конкурсній основі громадянам Житомирської області, учням загальноосвітніх шкіл і студентам вищих навчальних закладів, за кращі науково-дослідницькі, науково-популяризаторські роботи з питань історії, культури та природи Житомирщини, а також музейним установам, працівникам музейних установ за особистий внесок у розвиток музейної справи.

2. Премія присуджується за рішенням конкурсної комісії (надалі - Комісія). Персональний склад Комісії затверджується обласною радою на строк повноважень ради. У межах цього терміну зміни до складу Комісії вносяться розпорядженням голови обласної ради.
Головою Комісії є голова обласної ради. Засідання Комісії веде голова або його заступники. Засідання Комісії є правомочним за умови участі у ньому двох третин від загального складу Комісії. Рішення Комісії приймаються простою більшістю голосів.
Свої обов'язки члени Комісії виконують на громадських засадах.

3. Роботи за поданням установ, спілок, навчальних закладів, громадських організацій тощо приймаються Комісією до 1 серпня. Роботи подаються на конкурс державною мовою. Комісія у десятиденний термін через газету «Житомирщина», веб-сайт обласної ради повідомляє про прийняття до вивчення роботи, вказавши автора (авторський колектив), назви робіт, тему дослідження та за які досягнення (якщо висувається працівник музею) внесено його кандидатуру.

4. Для участі у конкурсі можуть подаватися як опубліковані роботи, так і рукописи, обсягом не менше 5 друкованих аркушів, мультимедійні, кіновідеоматеріали, телепрограми з краєзнавства тривалістю не менше 20 хвилин, паспорт музею, історична довідка, творчий звіт музею (в електронному вигляді).
До всіх поданих на розгляд Комісії робіт мають додаватися рецензії 2-х фахівців.

5. Комісія протягом місяця розглядає подані роботи та відгуки про них і не пізніше 5 вересня ухвалює рішення про визначення лауреатів.

6. Одному і тому ж автору, за винятком учасників колективних робіт, за роботи в одному жанрі премія двічі не присуджується.
У разі відсутності робіт, гідних Премії, Премія не присуджується.

7. Члени Комісії не мають права подавати свої роботи для участі у конкурсі.

8. Премія присуджується за результатами голосування рішенням Комісії роботі, яка набрала більше половини голосів членів Комісії.
Премія виплачується за рахунок коштів обласного бюджету, передбачених на фінансування галузі «Культура», у таких розмірах:

І категорія (досвідчені краєзнавці, музейні установи та працівники):
перша премія – 1500 грн.;
друга премія – 1000 грн.;
третя премія – 500грн.

ІІ категорія (учні загальноосвітніх шкіл, студенти вищих навчальних закладів):
перша премія – 750 грн.;
друга премія - 500 грн.;
третя премія – 250 грн.

Одночасно з Премією автору (авторам) роботи-переможця присвоюється звання «Лауреат Житомирської обласної краєзнавчої премії».

Останнє оновлення: Понеділок, 29 вересня 2014, 14:38

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr