Статті

Пропозиції та зауваження до законопроектів від Житомирського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

Пропозиції та зауваження до законопроектів від Житомирського
регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

1. У проекті Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної організації  влади в Україні пропонуємо більш конкретно визначити основні повноваження органів місцевого самоврядування районного рівня, зокрема включити в їх компетенцію питання спільної власності територіальних громад району, соціального захисту населення, субрегіонального розвитку, утримання доріг комунальної власності між поселеннями.

У завданні реформи щодо належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для забезпечення виконання органами місцевого самоврядування власних і делегованих повноважень у пункті «надання загальним зборам громадян…» після слова «зборам» включити слово «(конференціям)», що кореспондується з пунктом першим підготовчого етапу Концепції.

Оскільки у Концепції не визначено здійснення функції контролю місцевих державних адміністрацій за законністю рішень органів місцевого самоврядування, пропонуємо залишити право районних і обласних рад висловлювати недовіру голові місцевої державної адміністрації, або не обмежувати це право в Концепції.

2. У проекті Закону України «Про співробітництво територіальних громад» у ч.1 ст.1 виключити слова «та ощадливих», у зв’язку з відсутністю вказаного поняття в законодавстві.

У ч.4 ст. 19 конкретизувати термін, протягом якого відсутність відповіді на звернення щодо початку процедури припинення співробітництва вважається згодою суб’єкта на припинення співробітництва.

3. У проекті Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання» у п.5 ч.1 ст.4 після слова «надання» додати слово «адміністративних».

У.5 ст.5 доповнити словами «та голові обласної ради», встановити порядок та строки погодження.

У ч.2 ст.8 уточнити, на який термін територіальні громади, що об’єдналися, втрачають статус юридичної особи.

У ч.2 ст. 17 після слова «надання» додати слово «щорічної».

Додати у текст ч.3 ст.17 формулу розподілу субвенції на формування відповідної інфраструктури між громадами.

Вважаємо за доцільне доопрацювати п.3 розділу IV Прикінцевих та перехідних положень щодо внесення змін до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Останнє оновлення: Понеділок, 24 березня 2014, 16:38

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr