Статті

Пропозиції до проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, надані Черняхівською районною радою

Пропозиції до проекту
Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні,
надані Черняхівською районною радою

№ з/п

Діюча норма проекту концепції

Пропозиції до проекту концепції

4.2

Надання загальним зборам громадян за місцем проживання, згідно із законом, права ініціювати позачергові звіти посадових осіб місцевого самоврядування перед територіальною громадою, а також встановлення обов’язку для органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб обґрунтовувати власні рішення про врахування або неврахування рішень загальних зборів.

Пропонується виключити, оскільки на сьогодні строки звітування голів та депутатів місцевих рад перед територіальною громадою, в тому числі на вимогу зборів виборців за місцем проживання, встановлені законами України «Про місцеве самоврядування в Україні» (ст.75), «Про статус депутатів місцевих рад». Відповідно до ст.8 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» порядок проведення загальних зборів громадян за місцем проживання визначається законом та статутом територіальної громади.

Тобто саме в статуті відповідна територіальна громада має право встановлювати будь-які додаткові вимоги до відповідного органу місцевого самоврядування.

4.5

Удосконалення процедури створення органів самоорганізації населення (ОСН), визначення чіткого порядку наділення їх частиною власної компетенції органів місцевого самоврядування, а також виділення коштів для ОСН, їх витрачання, звітування про їх використання, матеріально-технічних засобів для діяльності.

Пункти 4.5 та 4.6 пропонуємо об’єднати та викласти в наступній редакції :

Надання права представницьким органам місцевого самоврядування, у разі необхідності відповідно до закону, утворювати допоміжні територіальні одиниці у територіальних громадах, які складаються із більш як одного населеного пункту або у міських територіальних громадах, де є необхідність більш дрібного поділення території населеного пункту (квартали, мікрорайони, райони) з наданням права представницьким органам місцевого самоврядування визначати процедуру призначення чи обрання керівників (допоміжних територіальних одиниць)

4.6

Поширення практики створення органів самоорганізації населення, зокрема у територіальних громадах, які складаються із більш як одного населеного пункту, наділення їх частиною повноважень органів місцевого самоврядування.

 

5.

5.1

Встановлення механізмів державного контролю за законністю рішень органів місцевого самоврядування та якістю надання населенню адміністративних та соціальних послуг

Зміна статусу місцевих державних адміністрацій з органів загальної компетенції на контрольно-наглядові органи у системі виконавчої влади з функцією координації діяльності місцевих органів виконавчої влади.

 

5.2

За місцевими державними адміністраціями закріплюється нагляд за законністю рішень органів місцевого самоврядування з правом їх зупинення та одночасним зверненням до суду.

Пропонуємо виключити, оскільки це суперечить розділу VII Конституції України та ст.1 Закону України «Про прокуратуру», відповідно до яких нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів здійснюється органами прокуратури.

Крім того, згідно ст.71 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» органи виконавчої влади, їх посадові особи не мають права втручатися в законну діяльність органів та посадових осіб місцевого самоврядування, а також вирішувати питання , віднесені Конституцією України , цим та іншими законами до повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування, крім випадків виконання делегованих їм радами повноважень та в інших випадках передбачених законом. Відповідно до п.6 ст.119 Конституції України п.6 ст.2 «Про місцеві державні адміністрації» місцеві державні адміністрації на відповідній території забезпечують взаємодію з органами місцевого самоврядування, а не здійснюють контроль за їх діяльністю.

5.3

Позбавлення місцевих рад права висловлювати недовіру главам відповідних місцевих державних адміністрацій.

Пропонуємо виключити.

Ця норма є конституційною (ч.9, ч.10 ст.118 Конституції України).

Місцеві державні адміністрації підзвітні і підконтрольні радам у частині делегованих повноважень. Висловлення недовіри голові відповідної місцевої державної адміністрації обласною чи районною радою є єдиним інструментом відповідальності місцевих державних адміністрацій за виконання делегованих повноважень.

Останнє оновлення: Понеділок, 24 березня 2014, 09:52

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr