№ 252 Про внесення змін до Програми забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери області на 2010-2012 рок


Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

 

Шоста сесія                                                                                    VІ скликання

від   08.09.11        №252

 

Про внесення змін до Програми

забезпечення відкритості в діяльності

обласної державної адміністрації,

обласної ради та розвитку інформаційної

сфери області на 2010-2012 роки

 

 

Розглянувши подання обласної державної адміністрації про внесення змін до Програми забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери в області на 2010-2012 роки, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу від 02.09.11 та з питань бюджету і комунальної власності від 02.09.11 , обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери в області на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.06.10 №1119 „Про Програму забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери в області на 2010-2012 роки”, а саме:

1.1. Пункт 6 розділу „Напрямки діяльності та заходи забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери області на 2010-2012 роки” викласти у такій редакції:

 

з/п

Назва напрямку

діяльності

Перелік

заходів

Програми

Термін

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість),

тис., грн.

Очікуваний

результат

6.

Робота громадської ради

при обласній державній адміністрації

Створення

умов для роботи громадської ради;

організаційне сприяння у проведенні засідань  громадської ради

2011

2012

 

Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадсь

кістю

облдержад

міністрації

Обласний бюджет

13,0

13,0

Посилення взаємодії органів влади з об’єднаннями громадян у вирішенні питань соціально-економічного розвитку області

 

1.2. Доповнити пунктом 2а розділ „Напрямки діяльності та заходи забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери області на 2010-2012 роки”:

 

з/п

Назва напрямку

діяльності

Перелік

заходів

Програми

Термін

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування

(вартість),

тис., грн.

Очікуваний

результат

2а.

Організація та проведення заходів суспільно-політичного

значення, інформування громадсь

кості про діяльність органів виконавчої влади та місцевого самовряду

вання

Проведення

засідань за круглим столом, громадських слухань, форумів з актуальних питань суспільно-політичного розвитку

 

Моніторинг міжнаціональ

них та

міжконфесій

них відносин

в області

 

Інформування громадськості щодо пріоритетних напрямків діяльності органів влади, висвітлення діяльності органів влади

2011

2012

 

Управління з питань внутрішньої політики

та зв’язків з громадсь

кістю

облдержад

міністрації

Обласний бюджет

30,7

30,7

Забезпечен

ня прозорості та відкритості

в діяльності органів виконавчої влади

 

 

1.3. У розділі „Напрямки діяльності та заходи забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери області на 2010-2012 роки”:

у пункті 2 ”Проведення заходів по інформуванню громадськості з питань європейської інтеграції України” цифри 15,0 тис.грн. замінити цифрами 3,0 тис.грн.;

у пункті 3 „Моніторинг міжконфесійних відносин” цифри 5,3 тис.грн. замінити цифрами 0,5 тис.грн.;

у пункті 4 „Моніторинг міжнаціональних відносин” цифри 5,3 тис.грн. замінити цифрами 0,5 тис.грн.;

у пункті 5 ”Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування” цифри 21,5 тис.грн. замінити цифрами 10,0 тис.грн.

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу.

 

 

 

 

Голова ради                                                                         Й.А. Запаловський

 

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr