• Інформація по субсидії

  • Реформа місцевого самоврядування

  • Прийом громадян

  • Обговорюємо проекти

Пропонуємо використати право на зменшення витрат на оплату житлово-комунальних послугКалькулятор розрахунку розміру субсидії

 

ПОРЯДОК НАДАННЯ ЖИТЛОВИХ СУБСИДІЙ ДОМОГОСПОДАРСТВАМ ОБЛАСТІ  (Завантажити)    

 Інструкція про порядок заповнення бланків для надання житлових субсидій

 

Бланки заяви про призначення субсидії та декларації про доходи і витрат Ви можете заповнити і надати особисто (або надіслати поштою) до місцевого управління соціального захисту населення.

       Органам соцзахисту забороняється вимагати від заявників інші документи, крім заяви та декларації. Всі додаткові документи будуть отримані органами соцзахисту у порядку обміну від Пенсійного фонду, Державної фіскальної служби та ін. Вам НЕ потрібно подавати інші документи самостійно.

      При виникненні додаткових питань відповіді на них Ви можете отримати у місцевому управлінні соціального захисту населення або за телефонами «гарячих ліній»: Урядової – 0-800-507-309, обласної – (0412) 24-14-08, кол-центру ПАТ ЕК «Обленерго» — (0412) 40-21-50, ПАТ «Житомиргаз» — (0412) 43-87-79.

     Також Ви можете дізнатися більше про програму житлових субсидій на сайті Міністерства соціальної політики України, на сайті Департаменту праці та соціального захисту населення облдержадміністрації, e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 

ГОЛОВА ОБЛАСНОЇ РАДИ

ФРАНЦУЗ

Віталій Йосипович           -        другий  четвер  щомісяця, з 9-00 до 12-00  год., кімната 113

                    

ЗАСТУПНИК ГОЛОВИ РАДИ

Годований

Руслан Миколайович      -       друга п’ятниця  щомісяця, з 9-00 до 12-00 год., кімната 204

 

ОГОЛОШЕННЯ ПРО ЗБІР ІДЕЙ ПРОЕКТІВ до Плану реалізації Стратегії розвитку Житомирської області на 2015 – 2017 роки

Пропозиції та зауваження до законопроектів від Житомирського регіонального відділення Всеукраїнської асоціації сільських та селищних рад

Пропозиції, озвучені на громадських слуханнях з обговорення Концепції реформи місцевого самоврядування та територіальної влади в Україні 21 березня 2014 року

Пропозиції до проекту Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, надані Черняхівською районною радою

Проект Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні (Редакція від 14.03.2014)

Про створення обласної робочої групи з питань підготовки, популяризації та проведення реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні

Проект Закону України «Про право територіальних громад на об’єднання»

Проект Закону України «Про співробітництво територіальних громад»

Останні новини

№ 106 Про затвердження Типової форми контракту з керівником установи, організації, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

Україна

 

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

РІШЕННЯ

 

Четверта сесія                                                                                      VI скликання

 

від 17.03.11  № 106

 

Про затвердження Типової форми

контракту з керівником установи,

організації, що є у спільній власності

територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

 

Відповідно до статей  43, 60  Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради,  обласна рада

 

ВИРІШИЛА:

 

1. Затвердити Типову форму контракту з керівником установи, організації, що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області (додається).

 

 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань бюджету і комунальної власності та заступника голови обласної ради Чигиря М.А.

 

 

 

 

Голова ради                                                                               Й.А. Запаловський

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток

до рішення обласної ради

від 17.03.11 № 106

 

 

ТИПОВА ФОРМА КОНТРАКТУ

з керівником  установи, організації,

що є у спільній власності територіальних громад сіл, селищ, міст області

 

„Погоджено призначення на посаду”

Рекомендацію прийнято на засіданні постійної комісії обласної ради з питань

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________від ______________________

Голова комісії _____________________________ /_____________________/

(прізвище, ініціали)

„Погоджено призначення на посаду”

 

Голова обласної ради________________________________    /_____________/

/дата/

 

м. Житомир                                                          “____”___________20__   р.

 

Обласна державна адміністрація, іменована далі Орган управління, в особі голови (начальника управління) обласної державної адміністрації ______________________________________________, з однієї сторони,                    та громадянин, ____________________________________________________

іменований далі Керівник, з другої сторони, уклали цей контракт про таке:

________________________ призначається на посаду __________________

________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________________________________________ на строк з  _______________________ по ________________________.

 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. За цим контрактом Керівник зобов’язується безпосередньо і через адміністрацію здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) установою, організацією, забезпечувати її статутну діяльність, ефективне використання і збереження закріпленого  за установою, організацією майна, а Орган управління зобов’язується створювати належні умови для організації праці Керівника.

2. На підставі контракту виникають трудові відносини між Керівником та Органом управління.

3. Керівник є повноважним представником  установи, організації під час реалізації повноважень, функцій, обов’язків, визначених статутом (положенням) установи, організації, іншими нормативними актами.

4. Керівник діє на засадах єдиноначальності.

5. Керівник підзвітний обласній раді, Органу управління у межах, встановлених законодавством, статутом (положенням) установи, організації та цим контрактом.

 

ІІ. ПРАВА  ТА  ОБОВ’ЯЗКИ  СТОРІН

 

6. Керівник здійснює поточне (оперативне) керівництво установою, організацією, організовує його виробничо-господарську, соціально-побутову та іншу діяльність, забезпечує виконання завдань, передбачених законодавством, статутом (положенням)  установи, організації та цим контрактом.

7. Керівник  щоквартально подає Органу управління звіт про результати виконання умов контракту.

8. Керівник зобов’язується:

8.1. Виконувати та забезпечувати виконання рішень обласної ради щодо управління об’єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області, розпоряджень голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

8.2. Неухильно дотримуватись вимог статуту (положення) та цього контракту.

8.3. Забезпечувати відповідність рішень, ухвалених керівником, чинному законодавству, статуту (положення) та рішенням обласної ради, розпорядженням голови обласної ради та голови обласної державної адміністрації.

8.4. Забезпечувати своєчасне перерахування до бюджету податків та інших обов’язкових платежів, а також своєчасну виплату заробітної плати працівникам  установи, організації.

8.5. Забезпечувати своєчасне надання установою, організацією передбаченої законодавством України звітності та інформації.

8.6. Постійно підвищувати рівень  знань та кваліфікації, необхідних для виконання своїх обов’язків.

8.7. Повідомляти Орган управління про виявлені недоліки в роботі установи, організації.

8.8. Здійснити усі підготовчі дії, необхідні для передачі справ, за 10 днів до закінчення строку дії цього контракту, а також передати справи новопризначеному керівнику в останній день строку дії контракту. Передача справ полягає у проведенні інвентаризації майна та коштів, належному оформленні та наданні документації (накази, плани, програми тощо), передачі печатки, ключів від сейфів і службових приміщень тощо, які знаходяться у керівника, чекової книжки, службового посвідчення. Передача оформлюється підписанням акта приймання - передачі.

9. Керівник має право:

- діяти від імені установи, організації, представляти її на всіх підприємствах, в установах та організаціях;

- укладати від імені  установи, організації господарські договори та інші угоди;

- видавати від імені установи, організації довіреності;

- відкривати від імені установи, організації рахунки у відділеннях Держказначейства;

- користуватися правом розпорядження коштів установи, організації;

- заохочувати та накладати на працівників стягнення відповідно до законодавства;

- у межах своєї компетенції видавати накази та інші акти, давати вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників установи, організації;

- вирішувати інші питання, віднесені законодавством, обласною радою, Органом управління, статутом (положенням) установи, організації і цим контрактом до компетенції Керівника.

10. Орган управління має право вимагати від Керівника достроковий звіт про його дії, якщо останній допустив невиконання чи неналежне виконання своїх обов’язків щодо управління установою, організацією та розпорядження його майном.

11. Орган управління:

- надає інформацію на запит Керівника;

- звільняє Керівника у разі закінчення контракту за погодженням з обласною радою, достроково - за вимогою Керівника, а також у випадку порушень ним законодавства та умов контракту;

- організовує фінансовий контроль за діяльністю  установи, організації;

- здійснює контроль за ефективністю використання і збереження закріпленого за установою, організацією майна.

12. Орган управління делегує Керівнику повноваження щодо проведення колективних переговорів, укладення колективного договору в установі, організації та укладання трудових договорів з працівниками  установи, організації.

13. Керівник укладає трудові договори з працівниками відповідно до чинного законодавства.

Керівник зобов’язаний вжити заходів щодо створення в кожному структурному підрозділі і на кожному робочому місці умов праці відповідно до вимог нормативних актів, а також забезпечити додержання прав працівників, гарантованих законодавством про охорону праці.

14. При укладанні трудових договорів з працівниками, визначенні та забезпеченні умов їх праці і відпочинку Керівник керується трудовим законодавством з урахуванням галузевих особливостей, передбачених статутом (положенням) установи, організації,    генеральною   та     галузевою

 

угодами, колективним договором і фінансовими можливостями  установи, організації.

 

ІІІ. УМОВИ МАТЕРІАЛЬНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

КЕРІВНИКА

 

15. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, Керівникові установи, організації нараховується заробітна плата відповідно до норм чинного законодавства, що регулює правовідносини в даній галузі, з урахуванням змін та доповнень, які існують на момент її виплати.

Заробітна плата Керівника складається з:

а) посадового окладу, розмір якого встановлюється штатним розписом і визначається згідно з діючим законодавством;

б) премії в розмірі _______ відсотків до посадового окладу. У разі допущення в установі, організації нещасного випадку зі смертельними наслідками з вини установи, організації, премія Керівникові не нараховується;

в) доплати ____________________ у розмірі____ гривень (відсотків);

(вид доплати)

г) надбавки за складність, напруженість у роботі в розмірі _______ відсотків до посадового окладу.

У разі несвоєчасного виконання завдань, визначених контрактом, погіршення якості роботи, надбавки і доплати скасовуються або зменшуються.

16. Крім того, Керівникові з дозволу Органу управління можуть виплачуватись:

- винагорода за підсумками роботи за рік відповідно до діючого в установі, організації положення;

- винагорода за вислугу років відповідно до діючого в установі, організації  положення;

17. Керівникові надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю _____ календарних днів. Оплата відпустки провадиться виходячи із середнього заробітку Керівника, обчисленого у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Одночасно з наданням відпустки Керівникові виплачується матеріальна допомога на оздоровлення у розмірі його середньомісячного заробітку (посадового окладу).

Керівник визначає час і порядок використання своєї щорічної відпустки (час початку, поділу на частини тощо) за погодженням з Органом управління.

18. У разі виходу Керівника на пенсію, йому виплачується грошова допомога у розмірі _______ гривень (не більше п’яти посадових окладів).

 

 

 

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

 

19. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність згідно з чинним законодавством та цим контрактом.

20. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

 

V. ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ

ДО КОНТРАКТУ ТА ЙОГО ПРИПИНЕННЯ

 

21. Внесення змін та доповнень до цього контракту здійснюється шляхом підписання додаткових угод  за погодженням з обласною радою.

22. Цей контракт припиняється:

а) у разі закінчення строку його дії;

б) за згодою сторін;

в) до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених пунктами 23, 24 цього контракту;

г) з інших підстав, передбачених законодавством та цим контрактом.

23. Керівник може бути звільнений з посади, а цей контракт розірваний з ініціативи Органу управління за погодженням з обласною радою до закінчення строку його дії:

а) у разі систематичного невиконання Керівником без поважних причин обов’язків, покладених на нього цим контрактом, та статутних завдань;

б) у разі одноразового грубого порушення Керівником законодавства чи обов’язків, передбачених контрактом, в результаті чого для  установи, організації настали значні негативні наслідки  (понесено збитки, виплачено штрафи тощо);

в) у разі невиконання установою, організацією зобов’язань перед бюджетом та Пенсійним фондом, а також невиконання установою, організацією зобов’язань щодо виплати заробітної плати працівникам чи недотримання графіка погашення заборгованості із заробітної плати;

г) у разі непогодження з Органом управління  кошторисів доходів і видатків установи, організації;

д) у разі несплати реструктуризованої податкової заборгованості протягом трьох місяців при наявності вини Керівника;

е) за поданням службових осіб органів державного нагляду за охороною праці, у разі систематичних порушень вимог чинного законодавства з питань охорони праці;

є) у разі порушення порядку здійснення розрахунків в іноземній валюті;

ж) у разі допущення зростання обсягів простроченої кредиторської заборгованості;

з) у разі неподання Органу управління  щоквартального звіту про результати виконання умов контракту.

24. Керівник може за своєю ініціативою розірвати контракт до закінчення терміну його дії:

а) у випадку систематичного невиконання Органом управління своїх обов’язків за контрактом чи прийняття ним рішень, що обмежують чи порушують компетенцію та права Керівника;

б) у разі його хвороби або інвалідності, які перешкоджають виконанню обов’язків за контрактом, та з інших поважних причин.

25. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від Керівника причин, йому виплачується вихідна допомога в розмірі тримісячної заробітної плати.

26. Протягом трьох останніх місяців строку дії контракту обласна державна адміністрація за погодженням з обласною радою може укласти угоду про продовження дії контракту на новий строк. Якщо таку угоду до дня закінчення дії контракту не буде укладено, контракт вважається припиненим.

 

VІ.  СТРОК ДІЇ ТА  ІНШІ УМОВИ КОНТРАКТУ

 

27. Цей Контракт діє з “____”_________________20__ р. по “____”________________20__  р.

 

28. Особливі умови контракту:

 

VII. АДРЕСИ СТОРІН ТА ІНШІ ВІДОМОСТІ

 

29. Відомості про установу, організацію:

 

Повна назва ________________________________________________

 

Адреса _____________________________________________________

 

Розрахунковий рахунок № ____________________________________

 

30. Відомості про Орган управління:

 

Повна назва ________________________________________________

 

Адреса _____________________________________________________

 

31. Відомості про Керівника:

 

Домашня адреса _____________________________________________

 

Домашній телефон___________________________________________

 

Паспорт____________________________________________________

 

32. Цей контракт укладено в трьох примірниках, які зберігаються в обласній державній адміністрації, обласній раді, Керівника і мають однакову юридичну силу.

 

Від Органу управління                                                                             Керівник

 

 

 

 

 

Перший заступник голови ради                                                  В.Ю. Арешонков

 

Останнє оновлення: Середа, 13 листопада 2013, 17:44

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr