Україна
ЖИТОМИРСЬКА  ОБЛАСНА  РАДА
Р І Ш Е Н Н Я 

 

Третя  сесія                                                                                    VI  скликання
від     28.12.10 № 58

 

Про комплексну програму
підтримки малого підприємництва
у Житомирській області на 2011-2012 роки

 

Розглянувши пропозицію обласної державної адміністрації від 21.12.10 №7301/51/2-10, відповідно до норм законів України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України», «Про державну підтримку малого підприємництва» та з метою реалізації на регіональному рівні державної політики підтримки малого підприємництва, а також враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу від 27.12.10 та з питань бюджету і комунальної власності від 27.12.10, обласна рада

 ВИРІШИЛА:

1. Затвердити комплексну програму підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2011-2012 роки (додається).

2. Обласній державній адміністрації в процесі виконання обласного бюджету на 2011 рік та наступний рік передбачити кошти на фінансування витрат, пов’язаних із реалізацією заходів обласної комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки, в межах можливостей обласного бюджету.

3. Головним виконавцем та розпорядником коштів, які виділятимуться з обласного бюджету для виконання заходів програми, визнати головне управління економіки облдержадміністрації.

4. Рекомендувати районним державним адміністраціям, міськви-конкомам при формуванні місцевих бюджетів передбачити видатки на виконання заходів місцевих програм виходячи із фінансових можливостей.

5. Структурним підрозділам облдержадміністрації, райдержадмі-ністраціям та міськвиконкомам, керівникам підприємств, установ, організацій, задіяних у виконанні заходів програми, забезпечити їх виконання та щоквартально інформувати головне управління економіки  облдержадміністрації до 15 числа місяця наступного за кварталом.

6. Облдержадміністрації щорічно до 15 лютого подавати обласній раді інформацію про хід виконання заходів обласної комплексної програми підтримки малого підприємництва на 2011-2012 роки.

7. Головному управлінню економіки облдержадміністрації протягом І кварталу 2011 року спільно з єдиними дозвільними центрами в районах та містах області, місцевими дозвільними, податковими органами та органами ліцензування провести моніторинг документів дозвільного характеру, ліцензій, патентів, застосування яких є недоцільним та економічно невиправданим. За результатами моніторингу внести пропозиції до центральних органів виконавчої влади.

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу.

 

 

Голова ради                                                                                Й.А. Запаловський

 

ДОДАТОК ДО РІШЕННЯ

Комплексна програма підтримки малого підприємництва у Житомирській області на 2011-2012 роки

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr