№1405 Про внесення змін до обласного бюджету на 2015 рік

              

trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

 

Тридцята сесія                                     VІ скликання                                                    

від 19.03.2015   № 1405

Про внесення змін до
обласного бюджету на 2015 рік   

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів  облдержадміністрації Ємченко Г.Г., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 14, 72, 78  Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада
    
ВИРІШИЛА:

1. Спрямувати на проведення витрат 59 685,563 тис.грн. вільних залишків бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету.

2. Спрямувати на проведення витрат 16 402,161 тис.грн. залишків бюджетних коштів спеціального фонду обласного бюджету.

3. Внести зміни до рішення обласної ради від 16.01.2015 № 1390  „Про обласний бюджет на 2015 рік”, а саме:

3.1. У пункті 1.1 цифри 3 346 602,748 тис.грн., 3 240 118,0 тис.грн., 106 484,748 тис.грн. замінити відповідно цифрами 3 729 335,525 тис.грн., 3 616 564,300 тис.грн., 112 771,225 тис.грн.

3.2. У пункті 1.2 цифри 3 345 579,248 тис.грн., 3 236 707,8 тис.грн., 108 871,448 тис.грн. замінити відповідно цифрами 3 804 022,549 тис.грн., 3 635 744,493 тис.грн., 168 278,056 тис.грн.

3.3. У пункті 1.3 цифри 852,0 тис.грн., 852,0 тис.грн. замінити відповідно цифрами 495,0 тис.грн., 495,0 тис.грн.

3.4. У пункті 1.4 цифри 1 875,5 тис.грн., 823,6 тис.грн. замінити відповідно цифрами 1 895,7 тис.грн., 843,8 тис.грн.

3.5. Пункт 1.5 викласти у такій редакції: „1.5. Установити в цілому дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 20 232,093 тис.грн.                             (додаток 2), з них:

- профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 39 453,470 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду),  в т. ч. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів  обласного бюджету  у сумі 36 595,170 тис.грн.;

- дефіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 59 685,563 тис.грн., джерелом покриття якого є використання вільного залишку бюджетних коштів обласного бюджету .”.

3.6. Пункт 1.6 викласти у редакції: „1.6. Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 55 855,631 тис.грн. (додаток 2), джерелами покриття якого визначити:

-  надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 39 453,470 тис.грн., в т.ч. 36 595,170 тис.грн. за рахунок використання вільного залишку бюджетних коштів загального фонду обласного бюджету;

-  використання залишків коштів спеціального фонду обласного бюджету станом на 01.01.2015 у сумі 16 402,161 тис.грн., в т. ч.: від надходжень податку
з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, збору за першу реєстрацію транспортного засобу – 744,270 тис.грн., від надходжень до бюджету розвитку  - 1,491 тис.грн., від надходжень збору за забруднення навколишнього природного середовища, екологічного податку –
15 299,4 тис.грн., коштів від повернення кредитів молодіжного житлового будівництва - 356,096 тис.грн., коштів від повернення відсотків за користування довгостроковими кредитами - 0,904 тис.грн.”.

3.7. У пункті 2 цифри 3 236 707,8 тис.грн., 108 871,448  тис.грн. замінити відповідно цифрами 3 635 744,493 тис.грн., 168 278,056 тис.грн.

3.8. Пункт 4 доповнити підпунктом 4.1 такого змісту: „4.1.Затвердити субвенцію з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку регіонів на загальну суму 6 265,9 тис.грн., у тому числі по загальному фонду – 6 265,9 тис.грн., з них:
- на виконання обласної комплексної Програми профілактики злочинності у Житомирській області на 2011-2015 роки – 300,0 тис.грн.;  
- на виконання обласної комплексної Програми забезпечення пожежної безпеки на 2011-2015 роки – 300,0 тис.грн.;
- на виконання Програми матеріально-технічного забезпечення роти охорони, 10-го батальйону територіальної оборони, Житомирського прикордонного загону,  частин Збройних Сил України, підрозділів органів внутрішніх справ та Служби безпеки України в Житомирській області  – 2 525,1 тис.грн.;
- на утримання структурних підрозділів облдержадміністрації – 3 140,8 тис.грн.”.  

3.9. У пункті 8 цифри 28 137,6 тис.грн. замінити відповідно цифрами 58 935,764 тис.грн.

3.10. Пункт 11 викласти у такій редакції: „11. Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2015 рік:
 у частині доходів є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України;
 у частині фінансування є надходження, визначені частиною 1 статті 72 Бюджетного кодексу України. ”.

3.11.  Пункт 12 викласти у такій редакції: „12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного  бюджету на 2015 рік:
у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;
у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 статті 71,  частиною 2 статті 72 Бюджетного кодексу України;
у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України. ”.

3.12. Пункт 13 викласти у такій редакції: „13. Надати право обласній державній адміністрації здійснювати протягом 2015 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам між бюджетами районів, міст обласного значення та обласним бюджетом з наступним затвердженням обласною радою.  
Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету між бюджетами районів, міст обласного значення та обласним бюджетом здійснюється за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності. ”.

4. Додатки  1-7  викласти у новій редакції.

 

 

Голова обласної ради                                                                             В.Й. Француз

 

 

 

Додаток до рішення

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr