№1390 Про обласний бюджет на 2015 рік

trizyb1
Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Двадцять дев’ятасесія                                                                  VІ скликання

від 16.01.2015 № 1390


Про обласний бюджет
на 2015 рік

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів облдержадміністрації Ємченко Г.Г., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити на 2015 рік:

1.1. Доходи обласного бюджету у сумі 3 346 602,748 тис.грн., у тому числі доходи загального фонду обласного бюджету 3 240 118,0 тис.грн., спеціального фонду обласного бюджету 106 484,748 тис.грн., згідно з додатком 1 цього рішення.

1.2. Видатки обласного бюджету у сумі 3 345 579,248 тис.грн., у тому числі видатки загального фонду обласного бюджету 3 236 707,8 тис.грн., видатки спеціального фонду обласного бюджету, - 108 871,448 тис.грн.

1.3. Повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 852,0 тис.грн., у тому числі повернення кредитів до спеціального фонду обласного бюджету, - 852,0 тис. грн.

1.4. Надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1875,5 тис. грн., у тому числі надання кредитів із загального фонду обласного бюджету, - 1 051,9 тис. грн. та надання кредитів із спеціального фонду обласного бюджету -   823,6 тис. грн.

1.5. Профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 2 358,3 тис.грн., напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

1.6. Дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 2 358,3 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду), згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів обласного бюджету на 2015 рік в розрізі кодів тимчасової класифікації видатків та кредитування, у тому числі по загальному фонду 3 236 707,8 тис.грн. та спеціальному фонду 108 871,448 тис.грн., згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Визначити оборотний залишок бюджетних коштів обласного бюджету у сумі  3 800,0 тис.грн.

4. Затвердити на 2015 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 до цього рішення.

5. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку, згідно з додатком 6 до цього рішення.

6. Затвердити на 2015 рік резервний фонд обласного бюджету у сумі 3 982,6 тис.грн.

7. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2015 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам;
підготовка кадрів вищими навчальними закладами І – ІІ рівнів акредитації.

8. Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 28 137,6 тис.грн. згідно з додатком 7 до цього рішення.

9. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

10.  Розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11.  Установити, що джерелами формування загального фонду обласного бюджету на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 66 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду обласного  бюджету на 2015 рік:

у частині доходів є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України;

у частині фінансування є надходження визначені, пунктом 10 частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України;

у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10, 11 частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України.

13.  Надати право обласній державній адміністрації здійснювати протягом 2015 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим  бюджетам  між бюджетами районів та міст обласного значення з наступним затвердженням обласною радою. 

Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету між бюджетами районів та міст обласного значення здійснюється за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

14. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються обласною державною адміністрацією або обласною радою.

15.  Додатки  1- 7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

Голова обласної ради                                                              В.Й. Француз

Додатки до рішення

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr