№1387 Про внесення змін до обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010 – 2015 роки

                                                                                                                

trizyb1У К Р А Ї Н А
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
Р І Ш Е Н Н Я

Двадцять дев’ята сесія                                                                       VI скликання

від   16.01.15        № 1387

Про  внесення  змін  до обласної
Програми з видання тому «Реабілітовані   історією. 
Житомирська область» на 2010 – 2015 роки

Розглянувши подання обласної державної адміністрації від 13.01.15   № 00116/51/2-15   про внесення змін до обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010-2015 роки та з метою завершення роботи над томом «Реабілітовані історією. Житомирська область», враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань від  16.01.15  та з питань бюджету і комунальної власності від   14.01.15, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область»  на  2010-2015 роки,  затвердженої рішенням обласної ради 08.09.10 №1159, виклавши такі розділи у новій редакції:

1.1. Розділ 1. Загальна характеристика Програми, а саме:

7.

Термін реалізації Програми

2010 – 2014 роки, І півріччя 2015 року

7.1

Етапи виконання Програми

2010, 2011, 2012, 2013, 2014 роки, І півріччя 2015 року

8.

Загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми

2504,6 тис.грн.

8.1

в тому числі бюджетних коштів

2504,6 тис.грн.

8.2

з них коштів обласного бюджету

2504,6 тис.грн.

1.2. Розділ 4. Напрямки діяльності та заходи обласної Програми з видання тому  «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010 – 2015 роки, а саме:

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу, роки

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансування (тис.грн.)

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

Підготовка рукописів книг «Реабілітовані історією. Житомирська область»

Книга п’ята –

4 кв. 2010 р., книга шоста –

3 кв. 2012 р.,

книга сьома –             3 кв. 2014 р.

Науково-редакційна група «Реабіліто-вані історією»

   

Рукописний

матеріал

1

2

3

4

5

6

7

 

Підготовка рукопису «Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська

Область»

4 кв. 2012р.

Науково-редакційна група «Реабіліто-вані історією»

   

Рукописний

матеріал

2.

Проведення  рецензування рукописів книг «Реабілітовані історією. Житомирська область»

«Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область»

Книга п’ята –

4 кв. 2010 р.,

книга шоста-      3 кв. 2012 р.,

книга сьома  (частина перша,

частина друга)

4 кв. 2014 р.

1 кв. 2013 року

Головна редколегія серії книг

«Реабіліто-вані історією», рецензенти

Обласний бюджет

39,3

10,2

8,8

13,8

6,5

Затвер-

дження до друку

3.

Доопрацювання рукописів «Реабілітовані історією. Житомирська область» після затвердження

Книга п’ята

2 кв. 2011 р., книга шоста

3 кв. 2012 р.,

книга сьома

4 кв. 2014 р.

Науково-редакційна група

«Реабіліто-вані історією»

   

Передача

у видав-

ництво

4.

Видання підготовлених рукописів книг

«Реабілітовані історією. Житомирська область»

Книга третя –

3 кв. 2010 р.,

книга четверта – 4 кв. 2010 р.,

книга п’ята –

4 кв. 2011 р., книга шоста –

4 кв. 2012 р.,

книга сьома частина перша 1кв. 2015 р.

частина друга  

2 кв. 2015 р.

Науково-редакційна група

«Реабіліто-вані історією»

Обласний бюджет

856,4

192,0

192,0

207,4

145,0

120,0

 
 

Розміщення на сайті «Національ-

ної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область», том 2

4 кв. 2013 р.

   

3,5

 

1

2

3

4

5

6

       7

5.

Презентація   виданих книг «Реабілітовані історією. Житомирська область»

Книга третя –

2 кв. 2011 р.,

книга четверта –3 кв. 2011 р., книга п’ята –

4 кв. 2012 р., книга шоста –

4 кв. 2013 р., книга сьома (частина перша,

частина друга)

2 кв. 2015р.

Науково-редакційна група «Реа-білітовані історією», райдержад-міністрації,

міські та районні ради

 

Вкладень коштів

не потребує

 

6.

Передача примірників книг державним установам, організаціям області, репресованим та  родичам репресованих відповідно до затвердженого розподілу

Після видання кожної книги

Науково-редакційна група  «Реабіліто-вані історією», райдержад-міністрації,

міські та районні ради

     

1.3. Розділ 5. Ресурсне забезпечення обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010 – 2015 роки, а саме:

Обсяг коштів, які планується залучити для виконання Програми

                                У тому числі по роках

Усього витрат на виконання Програми

( вартість в тис. грн.)

2010

2011

2012

2013

2014

І пів-

річчя

2015

Обсяг ресурсів усього, в тому числі:

687,1

453,5

438

320

324,9

281,1

2504,6

Рецензування 5книг тому «Реабілітовані історією та «Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область», том 2

10,2

 

8,8

6,5

13,8

 

39,3

Видання п’яти книг тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» та розміщення на сайті «Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область», том 2

384

207,4

145

3,5

 

120

859,9

Забезпечення діяльності організації

292,9

246,1

284,2

310

311,1

161,1

1605,4

1.4. Розділ 6. Показники продукту обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010 – 2015 роки, а саме:

з\п

Назва показника

Одиниця виміру

                             У тому числі по роках

Усього витрат

(вартість в тис. грн.)

2010

2011

2012

2013

2014

І півріччя 2015 р.

1

«Реабілітовані історією», книги 3-7

Кількість примірників

6000

3000

1500

   

1000

856,4

2

«Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область», том 2

Кількість примірників

             

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

 

 

Голова ради                                                                                               В. Й. Француз

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr