№1386 Про внесення змін до обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки


trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ


Двадцять дев’ята сесія                                             VІ скликання

від  16.01.15          №  1386

Про внесення змін до обласної комплексної програми
розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки

    
         Згідно зі ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи подання голови обласної державної адміністрації від 13.01.2015  № 0138/51/2-15, рекомендації постійних комісії обласної ради з гуманітарних питань від 16.01.15, з питань бюджету і комунальної власності від 14.01.15, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до рішення обласної ради від 15.12.2011  № 328 «Про обласну комплексну програму розвитку фізичної культури і спорту на   2012-2016 роки», а саме:
1.1. У розділі І «Загальна характеристика обласної комплексної програми розвитку фізичної культури і спорту на 2012-2016 роки» в пунктах 9 та 9.1 цифри 196,270 млн. грн. та  187,720 млн. грн.  замінити відповідно цифрами 198,670 млн. грн. та 190,120 млн. грн. У рядку «з них кошти обласного бюджету» цифри 73,970 млн. грн. замінити цифрами 76,370 млн. грн.
1.2. У розділі ІV «Ресурсне забезпечення виконання Програми» в рядку «Обсяг ресурсів всього, в тому числі» у графах «2015 (тис. грн.)»,  «2016 (тис. грн.)», «Всього витрат на виконання програми» цифри 53684.0, 23246.0 та 196270.0 замінити відповідно цифрами 54784.0, 24546.0 та 198670.0. У рядку «обласний бюджет» у графах «2015 (тис. грн.)»,   «2016 (тис. грн.)», «Всього витрат на виконання програми» цифри  16784.0, 16696.0 та 73970.0 замінити відповідно цифрами 17884.0, 17996.0 та 76370.0.
1.3. У розділі VІ «Напрями діяльності і заходи програми» в пункті 32 в графі 7 «Фінансування усього, тис. грн.» цифри 2000,0 тис. грн. замінити цифрами 4400.0 тис. грн.; у графі 11 «2015» цифру 400,0 замінити цифрою 1500.00; в графі 12 «2016» цифру 400,0 замінити цифрою 1700.00.
1.4. У розділі VІ «Напрями діяльності і заходи програми» в пункті «Усього за обласною програмою» в рядку «Усього», графі 7 «Фінансування усього тис. грн.» у графі 11 «2015», графі 12 «2016» цифри 196270.0, 53684.0 та 23246.0  замінити відповідно цифрами 198670.0, 54784.0 та 24546.0. В рядку  «Обласний бюджет», графі 7 «Фінансування усього, тис. грн.», в графі 11 «2015», графі 12 «2016» цифри  73970.0, 16784.0 та 16696.0 замінити відповідно цифрами 76370.0, 17884.0 та 17996.0.   
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

 


Голова обласної ради                             В.Й. Француз

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr