№1281 Про внесення змін до Комплексної програми профілактики злочинності у Житомирській області на 2011-2015 роки

Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

РІШЕННЯ

Двадцять сьома сесія                                                                             VІ скликання

від 11.09.14               № 1281

Про внесення змін до Комплексної програми
профілактики злочинності у Житомирській
області на 2011-2015 роки

           З метою правового врегулювання підстав для надання органами влади і місцевого самоврядування фінансової та матеріально-технічної допомоги органам внутрішніх справ при реалізації заходів, спрямованих на попередження та розкриття злочинів, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань законності, правопорядку і прав людини від 02.09.14, з питань бюджету і комунальної власності від 08.09.14, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Комплексної програми профілактики злочинності у Житомирській області на 2011-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 17.03.2011 № 136, а саме: доповнити підрозділ ІX „Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи” розділу VI „Заходи та напрямки діяльності Комплексної програми профілактики злочинності у Житомирській області на 2011-2015 роки” пунктом 9.5 наступного змісту:

з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання

Виконавці

Джерело фінансування

Орієнтовні обсяги фінансування (тис. грн.)

Очікуваний результат

1

2

3

4

5

6

7

IX. Матеріально-технічне і кадрове забезпечення профілактичної роботи

9.5.

Матеріально-технічне забезпечення органів та підрозділів внутрішніх справ області (придбання спеціального автотранспорту, спеціальної техніки, спеціальних засобів, пально-мастильних матеріалів, засобів зв’язку, комп’ютерної техніки тощо)

2014-2015 роки

Управління МВС України в Житомирській області за сприяння місцевих органів державної влади та органів місцевого самовряду

вання

Обласний бюджет, місцеві бюджети

У межах фінансових можливостей,

відповідно до прийнятих (за клопотаннями територіальних ОВС) рішень щодо обсягів фінансування

Покращення матеріально-технічного забезпечення органів внутрішніх справ, підвищення ефективності профілактики і розкриття злочинів

2. Рекомендувати районним та міським радам, при потребі, внести відповідні зміни до районних, міських програм.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії обласної ради з питань законності, правопорядку і прав людини, з питань бюджету і комунальної власності.

Голова обласної ради                                                                             В.Й. Француз

 

 

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr