№1064 Про обласний бюджет на 2014 рік

Останнє оновлення: П'ятниця, 21 листопада 2014, 13:46

 trizyb1
Україна

ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ


Дев’ятнадцята сесія                                                                  VІ скликання

від  23.01.2014 № 1064

Про обласний бюджет 
на 2014 рік   

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів облдержадміністрації Ємченко Г.Г., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею 77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада
   
ВИРІШИЛА:

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2014 рік у сумі 3 353 546,883 тис.грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі 768 107,1 тис.грн., додаткові  дотації - 37 878,5 тис.грн., субвенції з державного бюджету - 2 004 116,4 тис.грн.

1.1. Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету визначити у сумі 3 234 084,9 тис.грн., спеціального фонду обласного бюджету – 119 461,983 тис.грн. (додаток 1).

2.     Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2014 рік у сумі 3 352 528,458 тис.грн., у тому числі додаткові дотації у сумі 24 503,2 тис.грн., субвенції – 2 000 675,3 тис.грн.

2.1. Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету у сумі  3 211 664,350 тис.грн. та видатків спеціального фонду обласного бюджету – 140 864,108 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  (додаток 2) і головними розпорядниками коштів  (додаток 3) обласного бюджету.

2.2. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р,  та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету, затвердити розподіл видатків обласного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).                                       

3.    Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі 21 395,050 тис.грн. (додаток 6), напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

4.    Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі 21 395,050 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

5.    Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі  1 800,0 тис.грн.

6.    Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4) на  2014 рік:

    6.1. Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 24 503,2 тис.грн., у тому числі на:

    6.1.1. Вирівнювання фінансової забезпеченості – 24 503,2 тис.грн.

    6.2. Субвенції загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 1 968 880,3 тис.грн., у тому числі на:

6.2.1. Виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги дітям – 1 601 644,4 тис.грн.

6.2.2. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот – 203 162,2 тис.грн.

6.2.3. Надання пільг  з  послуг зв'язку, інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого   та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд  та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку з власників транспортних засобів та  інших самохідних машин і механізмів та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій  громадян  - 51 783,1 тис.грн.

6.2.4. Надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу – 59 031,0 тис.грн.

6.2.5. На забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів – 19 465,7 тис.грн.

6.2.6. На часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 4 754,2 тис.грн.

6.2.7. Виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять за дитиною”- 28 315,7 тис.грн.

6.2.8. На фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 724,0 тис.грн.

6.3. Інших субвенцій загального фонду з обласного бюджету бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 9 841,0 тис.грн., у тому числі:

6.3.1. Бюджету м. Коростеня на утримання Коростенського міського центру  соціально-психологічної реабілітації дітей “Віри, Надії, Любові” – 2 607,0 тис.грн.

6.3.2. Бюджету Житомирського району на оплату праці педагогічним працівникам шкіл Житомирського району, залучених до занять з учнями, які знаходяться на тривалому лікуванні в обласних лікарнях  - 476,4 тис.грн.

6.3.3. Бюджету м. Житомира на часткове утримання дозвільного центру-сектору у складі Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради – 275,6 тис.грн.

6.4. Субвенції спеціального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 20 287,3 тис.грн., у тому числі на:

6.4.1. Будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 20 287,3 тис.грн.

6.5. Інших субвенцій спеціального фонду з обласного бюджету бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 1 666,7 тис.грн., у тому числі:

6.5.1. На виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки – 300,0 тис.грн.

6.5.2. На виконання Програми забезпечення закладів освіти області обладнанням для кабінетів фізики виробництва ННВК "Житомирський державний університет ім. І.Франка - ПАТ "Електровимірювач" - 666,7 тис.грн.

7.    Установити на 2014 рік обсяг повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 475,0 тис.грн. та розподіл надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1 493,425 тис.грн. (додаток 5).

8.    Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

9.    Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2014 рік у сумі 2 000,0 тис.грн.

10.    Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:
оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
поточні трансферти населенню;
поточні трансферти місцевим бюджетам.
Визначити захищеними видатками обласного бюджету видатки на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І – ІІ рівнів акредитації.

11.    Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму 23 457,600 тис.грн. (додаток 8).

12.    Надати право обласній державній адміністрації здійснювати протягом 2014 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим  бюджетам  між бюджетами районів та міст обласного значення з наступним затвердженням обласною радою. 
Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету між бюджетами районів та міст обласного значення здійснюється за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

13. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються обласною державною адміністрацією або обласною радою.

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:
- позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;
- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

15. Розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

16. Надати право обласній державній адміністрації в особі департаменту фінансів облдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету в межах зареєстрованих в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

17. Додатки  1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.Голова обласної ради                                                                  Й.А. Запаловський

 

 

Додаток до рішення

                     

                                                      Україна

 

                               ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА

 

                                                      РІШЕННЯ

 

 

 

Дев’ятнадцята сесія                                                                  VІ скликання

 

від  23.01.2014 № 1064

 

Про обласний бюджет  

на 2014 рік

 

 

 

 

Заслухавши інформацію директора департаменту фінансів облдержадміністрації Ємченко Г.Г., керуючись статтею 43 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статтею77 Бюджетного кодексу України та враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради, обласна рада

        

ВИРІШИЛА:

 

1. Установити загальний обсяг доходів обласного бюджету на 2014 рік
у сумі 3 353 546,883 тис.грн., у тому числі дотацію вирівнювання у сумі
768 107,1 тис.грн., додаткові  дотації - 37 878,5 тис.грн., субвенції з державного бюджету - 2 004 116,4 тис.грн.

 

1.1. Обсяг доходів загального фонду обласного бюджету визначити
у сумі 3 234 084,9 тис.грн., спеціального фонду обласного бюджету
                119 461,983 тис.грн. (додаток 1).

 

2.     Затвердити загальний обсяг видатків обласного бюджету на 2014 рік у сумі 3 352 528,458 тис.грн., у тому числі додаткові дотації у сумі
24 503,2 тис.грн., субвенції – 2 000 675,3 тис.грн.

 

2.1. Обсяг видатків загального фонду обласного бюджету у сумі                          3 211 664,350 тис.грн. та видатків спеціального фонду обласного бюджету –
140 864,108 тис.грн. за тимчасовою класифікацією видатків та кредитування  (додаток 2) і головними розпорядниками коштів  (додаток 3) обласного бюджету.

 

2.2. З метою реалізації Концепції застосування програмно-цільового методу у бюджетному процесі, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14.09.2002 N 538-р, Концепції реформування місцевих бюджетів, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 23.05.2007 N 308-р,                         та для проведення експерименту із запровадження програмно-цільового методу складання та виконання обласного бюджету, затвердити розподіл видатків обласного бюджету на 2014 рік за головними розпорядниками коштів у розрізі бюджетних програм (додаток 3-1).                                       

 

3.           Установити профіцит загального фонду обласного бюджету у сумі
21 395,050 тис.грн. (додаток 6), напрямом використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

4.           Установити дефіцит спеціального фонду обласного бюджету у сумі
21 395,050 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження
із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду).

 

5.           Установити розмір оборотного залишку бюджетних коштів обласного бюджету у сумі  1 800,0 тис.грн.

 

6.           Затвердити обсяги міжбюджетних трансфертів (додаток 4)
на  2014 рік:

 

         6.1. Додаткові дотації з державного бюджету місцевим бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 24 503,2 тис.грн., у тому числі на:

 

         6.1.1. Вирівнювання фінансової забезпеченості – 24 503,2 тис.грн.

 

         6.2. Субвенції загального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам районів та міст обласного значення у сумі
1 968 880,3 тис.грн., у тому числі на:

 

6.2.1. Виплату допомоги сім’ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам та тимчасової державної допомоги
дітям – 1 601 644,4 тис.грн.

 

6.2.2. Надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання
і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд
та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких
нечистот
– 203 162,2 тис.грн.

 

6.2.3. Надання пільг  з  послуг зв'язку, інших, передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого   та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання                             і водовідведення,  квартирної плати (утримання будинків і споруд                                 та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот), на компенсацію втрати частини доходів у зв’язку з відміною податку                             з власників транспортних засобів та  інших самохідних машин і механізмів                    та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального                                і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій  громадян  -                            51 783,1 тис.грн.

 

6.2.4. Надання пільг та житлових субсидій населенню
на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого
газу – 59 031,0 тис.грн.

 

6.2.5. На забезпечення харчуванням (сніданками) учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів – 19 465,7 тис.грн.

 

6.2.6. На часткове відшкодування вартості лікарських засобів для лікування осіб з гіпертонічною хворобою – 4 754,2 тис.грн.

 

6.2.7. Виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом „гроші ходять                  за дитиною”- 28 315,7 тис.грн.

 

6.2.8. На фінансування Програм - переможців Всеукраїнського конкурсу проектів та програм розвитку місцевого самоврядування – 724,0 тис.грн.

 

6.3. Інших субвенцій загального фонду з обласного бюджету
бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 9 841,0 тис.грн., у тому числі:

 

6.3.1. Бюджету м. Коростеня на утримання Коростенського міського центру  соціально-психологічної реабілітації дітей “Віри, Надії, Любові” –                 2 607,0 тис.грн.

 

6.3.2. Бюджету Житомирського району на оплату праці педагогічним працівникам шкіл Житомирського району, залучених до занять
з учнями, які знаходяться на тривалому лікуванні в обласних лікарнях
- 476,4 тис.грн.

 

6.3.3. Бюджету м. Житомира на часткове утримання дозвільного центру-сектору у складі Центру надання адміністративних послуг Житомирської міської ради – 275,6 тис.грн.

 

6.4. Субвенції спеціального фонду з державного бюджету місцевим бюджетам районів та міст обласного значення у сумі
20 287,3 тис.грн., у тому числі на:

 

6.4.1. Будівництво, реконструкцію, ремонт та утримання вулиць і доріг комунальної власності у населених пунктах – 20 287,3 тис.грн.

 

6.5. Інших субвенцій спеціального фонду з обласного бюджету
бюджетам районів та міст обласного значення у сумі 1 666,7 тис.грн., у тому числі:

 

6.5.1. На виконання Програми забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа на 2013-2017 роки – 300,0 тис.грн.

 

6.5.2. На виконання Програми забезпечення закладів освіти області обладнанням для кабінетів фізики виробництва ННВК "Житомирський державний університет ім. І.Франка - ПАТ "Електровимірювач" - 666,7 тис.грн.

 

7.           Установити на 2014 рік обсяг повернення кредитів до обласного бюджету у сумі 475,0 тис.грн. та розподіл надання кредитів з обласного бюджету у сумі 1 493,425 тис.грн. (додаток 5).

 

8.           Затвердити перелік об’єктів (додаток 7), фінансування яких буде здійснено за рахунок коштів бюджету розвитку.

 

9.           Установити обсяг резервного фонду обласного бюджету на 2014 рік у сумі 2 000,0 тис.грн.

 

10.       Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду обласного бюджету на 2014 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам.

Визначити захищеними видатками обласного бюджету видатки
на підготовку кадрів вищими навчальними закладами І – ІІ рівнів акредитації.

 

11.       Затвердити у складі видатків обласного бюджету кошти
на реалізацію місцевих (регіональних) програм на загальну суму
23 457,600 тис.грн. (додаток 8).

 

12.       Надати право обласній державній адміністрації здійснювати протягом 2014 року додатковий розподіл та перерозподіл загального обсягу додаткових дотацій, субвенцій з державного бюджету місцевим  бюджетам  між бюджетами районів та міст обласного значення з наступним затвердженням обласною радою.  

Додатковий розподіл обсягу додаткових дотацій та субвенцій з державного бюджету між бюджетами районів та міст обласного значення здійснюється за погодженням з постійною комісією обласної ради з питань бюджету і комунальної власності.

 

13. Установити, що використання бюджетних коштів на реалізацію регіональних програм здійснюється за порядками, що затверджуються обласною державною адміністрацією або обласною радою.

 

14. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України,  надати право обласній державній адміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України:

- позики на покриття тимчасових касових розривів обласного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду;

- середньострокові позики на суми невиконання у відповідному звітному періоді розрахункових обсягів кошика доходів обласного бюджету, визначених у Законі України „Про Державний бюджет України на 2014 рік”, за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на умовах їх повернення без нарахування відсотків за користування цими коштами.

 

15. Розпорядникам бюджетних коштів обласного бюджету забезпечити
в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

 

16. Надати право обласній державній адміністрації в особі департаменту фінансів облдержадміністрації проводити фінансування головних розпорядників коштів обласного бюджету в межах зареєстрованих
в органах Державної казначейської служби України фінансових зобов’язань.

 

17. Додатки  1- 8 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

 

 

Голова обласної ради                                                                  Й.А. Запаловський