№ 629 Про внесення змін до обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010-2015 роки


УКРАЇНА
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

Одинадцята сесія                                                                       VI скликання
від    16.08.12            №   629

Про  внесення  змін  до обласної
Програми з видання тому «Реабілі-
товані   історією.   Житомирська область»
на 2010-2015 роки

 

Розглянувши подання обласної державної адміністрації від 16.07.12  № 4725/51/2-12 про внесення змін до обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010-2015 роки, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з гуманітарних питань  від  09.08.12   та з питань бюджету і комунальної власності від 13.08.12, обласна рада

ВИРІШИЛА:

1.Внести зміни до обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010-2015 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 08.09.10 №1159, виклавши такі розділи у новій редакції:

1.1. Розділ 4. Напрямки діяльності та заходи обласної Програми з видання тому  « Реабілітовані історією. Житомирська область » на 2010 - 2015 роки, а саме:

 

№ з/п

Перелік заходів Програми

Термін виконання заходу, роки

Виконавці

Джерела фінансу-

вання

Орієнтовні обсяги фінансував- ня (вартість у тис.грн.)

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

1.

Підготовка рукописів книг «Реабілітовані історією. Житомирська область»

 

Книга п’ята –4 кв. 2010 р., книга шоста –3 кв. 2012 р.,книга сьома –3 кв. 2014 р

Науково-редакційна група «Реабіліто-вані історією»

 

 

 Рукописний
матеріал

 

1

2

3

4

5

6

7

 

Підготовка рукопису “Національна книга пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область”

4 кв. 2012р.

Науково-редакційна група «Реабіліто-вані історією»

 

 

Рукописний

матеріал

2.

Проведення  рецензування рукописів книг «Реабілітовані історією. Житомирська область»

 

 

“Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область”

 

Книга п’ята –

4 кв. 2010 р.,

книга шоста-      3 кв. 2012 р.,

книга сьома –

4 кв. 2014 р.

1 кв. 2013 року

 

Головна редколегія серії книг

«Реабіліто-вані історією», рецензенти

Обласний бюджет

39,3

 

10,2

 

8,8

 

13,8

 6,5

 

Затвер-

дження до друку

3.

Доопрацювання рукописів «Реабілітовані історією. Житомирська область» після затвердження

 

Книга п’ята

2 кв. 2011 р., книга шоста

3 кв. 2012 р.,

книга сьома

4 кв. 2014 р.

Науково-редакційна група

«Реабіліто-вані історією»

 

 

Передача

у видав-

ництво

4.

Видання підготовлених рукописів книг

,,Реабілітовані історією. Житомирська область’’

 

 

Книга третя –

3 кв. 2010 р.,

книга четверта – 4 кв. 2010 р.,

книга п’ята –

4 кв. 2011 р., книга шоста –

4 кв. 2012 р.,

книга сьома –

3 кв. 2015 р.

 

Науково-редакційна група

«Реабіліто-вані історією»

Обласний бюджет

1022,9

 

192,0

 

192,0

 

207,4

 

145,0

 

283,0

 

 

Розміщення на сайті “Національ-

ної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область”, том 2

4 кв. 2013 р.

 

 

 

 

 

3,5

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

5.

Презентація   виданих книг «Реабілітовані історією. Житомирська область»

 

Книга третя –

2 кв. 2011 р.,

книга четверта –3 кв. 2011 р., книга п’ята –

4 кв. 2012 р., книга шоста –

4 кв. 2013 р., книга сьома –

4 кв. 2015р.

Науково-редакційна група «Реа-білітовані історією», райдержад-міністрації,

міські та районні ради

 

Вкладень коштів

не потребує

 

6.

Передача примірників книг державним установам, організаціям області, репресованим та  родичам репресованих відповідно до затвердженого розподілу

Після видання кожної книги

Науково-редакційна група  «Реабіліто-вані історією», райдержад-міністрації,

міські та районні ради

 

 

 

 

1.2. Розділ 5. Ресурсне забезпечення обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010-2015 роки, а саме:

Обсяг коштів, які планується залучити для виконання Програми

У тому числі по роках

Усього витрат на виконання Програми

( вартість в тис. грн.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Обсяг ресурсів усього, в тому числі:

687,1

453,5

438

320

324,9

620,1

 

2843,6

Рецензування 5книг тому «Реабілітовані історією та “Національної книги пам'яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область”, том 2

10,2

 

8,8

6,5

13,8

 

39,3

Видання п’яти книг тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» та розміщення на сайті “Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область”, том 2

384,0

207,4

145

3,5

 

283

1022,9

Забезпечення діяльності організації

292,9

246,1

284,2

310

311,1

337,1

1781,4

 

1.3. Розділ 6. Показники продукту обласної Програми з видання тому «Реабілітовані історією. Житомирська область» на 2010-2015 роки, а саме:

з\п

Назва показника

Одиниця виміру

У тому числі по роках

Усього витрат

(вартість в тис. грн.)

2010

2011

2012

2013

2014

2015

1

«Реабілітовані історією», книги 3-7

Кількість примірників

6000

3000

1500

 

 

3000

1019,4

2

“Національної книги пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні. Житомирська область”, том 2

Кількість примірників

 

 

 

 

 

 

 

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з гуманітарних питань.

Голова ради                                                                                   Й. А. Запаловський

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr