№ 549 Про внесення змін до Програми забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери області на 2010-2012 роки


Україна
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА РАДА
РІШЕННЯ

 Десята сесія                                                                           VI скликання
від  07.06.12  № 549

 

Про внесення змін до Програми
забезпечення відкритості в діяльності
обласної державної адміністрації,
обласної ради та розвитку інформаційної
сфери області на 2010-2012 роки

Розглянувши подання обласної державної адміністрації від  10.05.12 № 3048/51/2-12, враховуючи рекомендації постійних комісій обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу від  29.05.12  , з питань бюджету і комунальної власності від  31.05.12 , обласна рада

ВИРІШИЛА:

 

1. Внести зміни до Програми забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери в області на 2010-2012 роки, затвердженої рішенням обласної ради від 11.06.10 №1119, а саме:
1.1. Назви „Управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації”, „Управління у справах преси та інформації облдержадміністрації” замінити на „Головне управління інформації та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації”.
1.2. У розділі „Напрямки діяльності та заходи забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери області на 2010-2012 роки” пункт 5 викласти у новій редакції: 

з/п

Назва напрямку

діяльності

Перелік

заходів

Програми

Термін

виконання

заходу

Виконавці

Джерела фінансу-       вання

Орієнтовні обсяги фінан-  сування
(вартість),
тис., грн.

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

8

5.

Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування

Проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-вання

2010

2011

 

Управління

з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадсь-кістю

облдержад-

міністрації

Обласний бюджет

21,5

10,0

 

Проведення громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самовряду-вання

 1.3. Доповнити пунктами 18 та 19 розділ „Напрямки діяльності та заходи забезпечення відкритості в діяльності обласної державної адміністрації, обласної ради та розвитку інформаційної сфери області на 2010-2012 роки”: 

з/п

Назва напрямку

діяльності

Перелік

заходів

Програми

Термін виконан-ня

заходу

Виконавці

Джерела фінансуван-ня

Орієнтовні обсяги фінансування
(вартість),
тис., грн.

Очікуваний

результат

1

2

3

4

5

6

7

8

18.

Моніторинг суспільних процесів та аналіз громадської думки

Проведення соціологічних досліджень та спостережень    (опитування, анкетування)

2012

 

Головне управління інформації та комунікацій з громадсь-
кістю
облдержад-
міністрації

Обласний бюджет

10,0

 

Урахування громадської думки під час прийняття обл-       держадміні-страцією        (обласною    радою) остаточного рішення з питань, що потребували вивчення громадської думки

19

Забезпечення оперативного інформування органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування області про діяльність Уряду, обласної державної адміністрації та обласної ради

Проведення Всеукраїнських селекторних нарад

2012

Обласна державна адміністрація

Обласний бюджет

35,0

Вдосконалення управління  народно-господарським комплексом області

 2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію обласної ради з питань соціально-економічного розвитку регіону, інвестиційної діяльності та середнього і малого бізнесу.

 

 

Голова ради                                                                Й.А. Запаловський

Інформаційні банери

president vru kmu vsu zt oda zhmr